BỘ ĐO ĐỘ ĐẦM NÉN TUYỆT VỜI CHO XE LU - HCM (HAMM COMPACTION METER)

HCM (Hamm Compaction Meter) là bộ đo độ nén chặt của lớp đất nền hay nhựa đường, thông qua một cảm biến được lắp đặt phía bên hông trống, để thu thập thông tin trong suốt quá trình lu lèn. Thông qua máy đo độ nén và hiển thị dưới dạng giá trị HMV, người vận hành có thể xác định được mức độ cứng hiện tại. Từ đó tối ưu được công đoạn đầm nén tốt hơn, tránh dẫn đến tình trạng quá tải. 

HCM

 

Bạn có thể xem tài liệu thêm: TẠI ĐÂY

 

Bộ đo độ nén chặt HCM thuộc hệ thống mô dun HCQ kiểm soát chất lượng đầm nén hiện đại tuyệt vời dành cho xe lu. HCQ - là từ viết tắt của Hamm Compaction Quality, một mô đun đo lường, lập kế hoạch và tài liệu để theo dõi và kiểm soát quá trình đầm nén. Ở Hoa Kỳ, thuật ngữ "Intelligent Compaction (IC)" được sử dụng cùng với HCQ Navigator.

 

HAMM Compaction Meter - Đo độ nén chặt HAMM

 

Đo và hiển thị độ cứng của lớp đất nền bằng cách sử dụng cảm biến gia tốc trên trống rung.

 

HAMM Temperature Meter - Đo nhiệt độ HAMM

 

Đo và hiển thị nhiệt độ bề mặt phía trên của nhựa đường được đầm chặt.

 

HCQ Navigator - Hệ thống điều hướng HCQ

 

Hệ thống tài liệu do vệ tinh hỗ trợ để thu thập và hiển thị tất cả các thông số đầm nén chính và tiến độ đầm nén của một hoặc một số xe lu.

 

Để hiểu chi tiết thêm về hệ thống mô đun HCQ, bạn có thể tham khảo tại đường link: TẠI ĐÂY

 

HCQ

 

GIỚI THIỆU ỨNG DỤNG HCQ TRÊN CÁC DÒNG XE LU HAMM

 

HCM

 

BỘ ĐO ĐỘ NÉN CHẶT HAMM - HCM

 

CẢM BIẾN ĐỘ NÉN

 

Đo đầm nén HAMM đo và hiển thị các chỉ số độ cứng của lớp đất nền thông qua cảm biến gia tốc trên trống rung.

 

cảm biến đo đầm nén

 

Cảm biến HCM (cho máy đo gia tốc)

 

BỘ XỬ LÝ TÍN HIỆU

 

HCM

 

VIDEO HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT CẢM BIẾN ĐO ĐỘ NÉN

 

 

ĐỒNG HỒ HIỂN THỊ TRÊN BẢNG ĐIỀU KHIỂN

 

Ví dụ. Series 3000 (lu đất)

 

hcm

 

Hiển thị các chỉ số thực tế trong quá trình đầm nén

 

(Chỉ số HMV) + Hiển thị cảnh báo

 

RMV (Đo chỉ số cộng hưởng – Jump Mode)

 

Ví dụ:  Series H Compactline (lu đất)

 

hcm

 

Hiển thị các chỉ số thực tế trong quá trình đầm nén (chỉ số HMV) + Hiển thị cảnh báo RMV (Đo chỉ số cộng hưởng – Jump Mode)

 

Ví dụ: Series H (lu đất)

 

hcm

 

Hiển thị các chỉ số thực tế trong quá trình đầm nén (chỉ số HMV) + Hiển thị cảnh báo RMV (Đo chỉ số cộng hưởng – Jump Mode)

 

Ví dụ: Series HD+ (lu nhựa đường)

 

hcm

 

Hiển thị các chỉ số thực tế trong quá trình đầm nén (chỉ số HMV) + Hiển thị cảnh báo RMV (Đo chỉ số cộng hưởng – Jump Mode)

 

Ví dụ: Series DV+ (lu nhựa đường)

 

hcm

 

Hiển thị các chỉ số thực tế trong quá trình đầm nén (chỉ số HMV) + Hiển thị cảnh báo RMV (Đo chỉ số cộng hưởng – Jump Mode)

 

Ví dụ: Series HD CompactLine (lu nhựa đường)

 

hcm

 

Hiển thị các chỉ số thực tế trong quá trình đầm nén (chỉ số HMV) + Hiển thị cảnh báo RMV (Đo chỉ số cộng hưởng – Jump Mode)

 

Ví dụ: Series H với chế độ lái thông minh Easy Drive: Hiển thị đo độ nén chặt HAMM.

 

hcm

 

ĐO ĐỘ NÉN CHẶT HAMM: ĐO ĐỘ CỨNG

 

hcm

 

Việc sử dụng đo đầm nén HAMM (HCM) có thể xác định gia tốc trống khi bật chế độ rung. Dữ liệu thô này phản ánh phản ứng của đất với các rung động do trống lu tạo ra, và HCM liên tục tính toán các chỉ số độ cứng  (HMV) của lớp đất (Chỉ số đo lường Hamm).

 

- Ghi lại gia tốc trống

 

- Đánh giá thành phần phản ứng của đất

 

- Tính toán độ cứng

 

- HMV – Chỉ số đo Hamm

 

GIẢI THÍCH CÁC CHỈ SỐ HMV

 

Các chỉ số HMV cao 50 - 160
Các chỉ số HMV bình thường > 20
Các chỉ số HMV thấp (vật liệu không thể nén, các lớp mềm sâu hơn) 0 - 15

 

Việc sử dụng đo đầm nén HAMM (HCM), có thể xác định gia tốc trống 

 

CHỈ SỐ ĐỘ CỨNG HMV

 

Các chỉ số tăng Vật liệu vẫn có thể được nén chặt

Các chỉ số không đổi

Độ nén tối đa đạt được (sử dụng xe lu này)

 

Chuyển sang biên độ hoặc dao động nhỏ, hoặc dừng đầm nén

 

Số lần lu vượt có thể làm lớp vật liệu bị lỏng hoặc bị phá huỷ.

Các chỉ số giảm

Tái nới lỏng vật liệu

 

Vật liệu không thể nén chặt (ví dụ: tỷ lệ nước quá cao)

 

Phát hiện các điểm yếu và đo lường

Jump Mode

Chuyển sang biên độ hoặc dao động nhỏ, hoặc dừng nén

 

Có thể hư hỏng máy ở chế độ Jump Mode

 

ĐO ĐỘ NÉN HAMM: CHỈ SỐ ĐỘ CỨNG HMV - CÁC MẸO VÀ CHỈ SỐ HƯỚNG DẪN

 

Loại vật liệu Đề xuất (lượt lu cuối) Phạm vi HMV Độ cứng / Khả năng chịu tải

Đất bùn / pha sét có hàm lượng nước quá cao

- Biên độ cao

 

- Tần số cao nhất

 

- Tốc độ: 2 - 2.5 km/h

0 - 5

Thấp

Đất bùn / pha sét với hàm lượng nước phù hợp

- Biên độ cao

 

- Tần số cao nhất

 

- Tốc độ: 2 - 2.5 km/h

5 - 15

Thấp

Đất cát / sạn

- Biên độ nhỏ

 

- Giảm tần số từ 5 - 8 Hz (chỉ cho dòng có Hammtronic)

 

- Tốc độ: 2.5 - 3 km/h

15 - 30

Trung Bình

Chống đóng băng / vật liệu lớp chịu lực / HGT

- Biên độ nhỏ

 

- Giảm tần số từ 5 - 8 Hz (chỉ cho dòng có Hammtronic)

 

- Tốc độ: 2.5 – 3.5 km/h

30 - 50

Cao

Đá

- Biên độ nhỏ

 

- Giảm tần số từ 5 - 8 Hz (chỉ cho dòng có Hammtronic)

 

- Tốc độ: 2.5 – 3.5 km/h

50 - 100

Rất cao

 

ĐO ĐỘ NÉN HAMM: CHỈ SỐ ĐỘ CỨNG HMV VÀ HIỆU CHUẨN

 

 

Có thể chạy hiệu chuẩn để đánh giá các chỉ số đo được xác định tại địa điểm lu. Lý do và mục đích của việc hiệu chuẩn này là để thiết lập mối tương quan giữa các chỉ đo được xác định bởi xe lu(giá trị tương đối) và các phép đo kiểm soát thông thường. Có thể chạy hiệu chuẩn, ví dụ: sử dụng tỷ lệ đầm nén hoặc khả năng chịu tải.

 

Không có hiệu chuẩn:

 

- Chỉ số được tính toán (không thứ nguyên)

 

- Chỉ báo tăng hoặc giảm độ cứng

 

- Phát hiện sự không đồng nhất trong lớp vật liệu đất.

 

Có hiệu chuẩn (Chỉ số đo tham chiếu được gán cho chỉ HMV):

 

- Hiển thị các chỉ số chính xác

 

KHUYẾN CÁO ĐỘ SÂU LÀM VIỆC 

 

Phần này tổng hợp các độ sâu làm việc của các loại xe lu rung khác nhau ở chế độ biên độ lớn và tần số tối đa.


Lưu ý: Độ sâu làm việc sẽ giảm đi một nữa nếu biên độ làm việc ở chế độ nhỏ. Các giá trị đưa ra phải được xem là các giá trị tham khảo, Có thể thay đổi phụ thuộc vào tính chất của các loại đất. Loại xe lu

Loại xe lu Loại đất
Đá Cát / Sỏi / Đá dăm Sét / Mùn / Bụi
3205   25 - 30 cm 15 - 20 cm
3307   28 - 40 cm 2 - 25 cm
3410, 3411 50 - 70 cm 42 - 50 cm 25 - 35 cm
3412 70 - 85 cm 50 - 65 cm 28 - 40 cm
3414 85 - 105 cm 60 - 70 cm 30 - 42 cm
3516 97 - 125 cm 67 - 80 cm 30 - 40 cm
3518 110 - 140 cm 72 - 95 cm 35 - 45 cm
3520 125 - 155 cm 90 - 115 cm 37 - 52 cm
3625 150 - 195 cm 120 - 160 cm 45 - 55 cm

 

Kiểm tra quá trình làm việc và khắc phục báo lỗi
Lỗi Sửa lỗi

Khi rung kim HMV không quay.

 

Chỉ bảo RMV không phát sáng khi "nhảy" do cộng hưởng.

1. Kiểm tra xem bộ đo độ nén HCQ đã được lắp đặt chưa.

 

2. Kiểm tra cầu chi trong hộp điện.


3. Kiểm tra đầu nối với máy tính xử lý bộ đo HCQ.

 

4. Kiểm tra lắp đặt cảm biến trên trống.

Kim HMV quay và chỉ báo RMV phát sáng trong khi xe di chuyển mặc dù không cho rung. Đây không phải là lỗi gì hết, mà chỉ là phản xạ bình thường.
Nếu sau khi khắc phục vẫn tiếp tục bị lỗi thì vui lòng liên hệ với Phòng Dịch Vụ Kỹ Thuật, Tổng công ty Vĩnh Phú.

 

ĐO ĐỘ NÉN HAMM: CÁC YÊU CẦU CƠ BẢN TRONG ĐO LƯỜNG

 

 

Các thông số đo lường:

 

- Vật liệu đồng nhất

 

- Hàm lượng nước không đổi

 

- Cùng tốc độ lái xe

 

- Cùng biên độ

 

- Cùng tần số

 

- Chiều cao kết xuất không đổi

 

- Chỉ có thể đầm rung

 

- Chỉ đo ở một hướng lái xe

 

Lưu ý quan trọng:

 

- Các chỉ số đo thay đổi nếu một tham số thay đổi! Sau đó không thể so sánh các chỉ số đo được nữa.



Tin liên quan

Từ khóa: HCQ, xe lu hamm, xe lu, quy trình đầm nén, xe lu rung, xe lu 1 bánh thep, xe lu 2 bánh thép, xe lu lốp, mua xe lu, mua xe lu cũ, xe lu đồng nai, mua xe lu ở đâu, xe lu cũ, lu hamm 311D, mua xe lu hamm, mua xe lu


Thông tin này có hữu ích không?