HCQ - HỆ THỐNG KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦM NÉN TUYỆT VỜI TỪ HAMM

Để đạt được hiệu quả đầm nén tốt nhất cũng như tối ưu chi phí hoạt động bạn cần quản lý tốt đội xe lu của mình. Các yếu tố như số lượt lu, độ chặt của vật liệu, tình trạng hoạt động của máy,...là những yếu tố quan trọng đóng góp trong hiệu quả và tiến độ làm việc của dự án. Bài viết dưới đây chia sẻ về HCQ - Hệ thống mô đun kiểm soát chất lượng đầm nén được phát triển độc quyền cho xe lu Hamm. Mời bạn theo dõi!

HCQ - kiểm soát đầm nén xe lu Hamm

 

 

Video chia sẻ về HCQ

 

TÓM TẮT NỘI DUNG

 

HCQ - kiểm soát đầm nén xe lu hamm

 

GIỚI THIỆU ỨNG DỤNG HCQ TRÊN CÁC DÒNG XE LU HAMM

 

HCQ - kiểm soát đầm nén xe lu hamm

 

 

Video giới thiệu về HCQ

 

HỆ THỐNG KIỂM SOÁT ĐẦM NÉN THÔNG THƯỜNG

 

HCQ - kiểm soát đầm nén xe lu hamm

 

Các phương pháp đo thông thường được sử dụng tại nhiều công trường xây dựng. Dưới đây là một vài ví dụ.

 

Kiểm tra trong quá trình đầm nén nhựa đường:

 

- Mức độ nén chặt

 

- Hàm lượng rỗng

 

Kiểm tra trong quá trình đầm nén đất:

 

- Mức độ nén chặt

 

- Khả năng chịu tải

 

Kiểm soát đầm nén chọn lọc. Mật độ điểm kiểm tra đầm nén đã cài đặt:

 

- Trong đầm nén nhựa đường và đất khoảng 1:50.000

 

Nhược điểm của kiểm soát đầm nén chọn lọc, thông thường:

 

- Các phép đo có chọn lọc (ngẫu nhiên)

 

- Tốn nhiều thời gian

 

- Lượng thống kê nhỏ

 

- Bản thống kê chỉ được lấy gần bề mặt

 

- Thời gian ngừng hoạt động của máy móc xây dựng

 

- Can thiệp vào quá trình xây dựng

 

- Chỉ có thể đo lường sau khi công việc hoàn thành

 

- Sử dụng nhiều lao động

 

HỆ THỐNG KIỂM SOÁT ĐẦM NÉN LIÊN TỤC

 

HCQ - kiểm soát đầm nén xe lu hamm

 

Để tránh những nhược điểm của các phương pháp đo thông thường, mục tiêu là đo liên tục toàn bộ khu vực đầm nén.

 

Tiêu chí để kiểm soát đầm nén liên tục:

 

- Kiểm soát đầm nén liên tục

 

- Hiển thị đồ họa

 

- Phải đảm bảo đầm nén đồng nhất, chất lượng cao

 

- Tài liệu về toàn bộ quá trình đầm nén

 

FDVK / FDVK-A

 

- FDVK = Điều khiển nén động liên tục trong lu lèn đất

 

- FDVK-A = Điều khiển nén động liên tục trong lu lèn nhựa đường

 

Lưu ý:

 

Trong ngữ cảnh Anh - Mỹ, điều này được gọi và viết tắt là Kiểm soát đầm nén liên tục (= CCC).

 

KIỂM SOÁT ĐẦM NÉN LIÊN TỤC: THÔNG QUA XE LU

 

HCQ - kiểm soát đầm nén xe lu hamm

 

Trong quá trình thi công, chất lượng đầm nén có thể đo lường dễ dàng và nhanh chóng nhất. Xe lu vừa là là thiết bị đầm và cũng là thiết bị đo lường.

 

ĐUN HCQ TRONG ĐẦM NÉN ĐẤT VÀ NHỰA ĐƯỜNG

 

HCQ - kiểm soát đầm nén xe lu hamm

 

Các giá trị đo trong lu lèn đất:

 

- Độ cứng / Khả năng chịu tải

 

- Số lượt lu

 

Các giá trị đo trong lu lèn nhựa đường:

 

- Nhiệt độ

 

- Số lượt lu

 

- Độ cứng 

 

CHẤT LƯỢNG ĐẦM NÉN HAMM - MÔ ĐUN HCQ

 

HCQ - kiểm soát đầm nén xe lu hamm

 

HCQ - là từ viết tắt của Hamm Compaction Quality, một mô đun đo lường, lập kế hoạch và tài liệu để theo dõi và kiểm soát quá trình đầm nén. Ở Hoa Kỳ, thuật ngữ "Intelligent Compaction (IC)" được sử dụng cùng với HCQ Navigator.

 

HAMM Compaction Meter - Đo độ nén chặt HAMM

 

Đo và hiển thị độ cứng của lớp đất nền bằng cách sử dụng cảm biến gia tốc trên trống rung.

 

HAMM Temperature Meter - Đo nhiệt độ HAMM

 

Đo và hiển thị nhiệt độ bề mặt phía trên của nhựa đường được đầm chặt.

 

HCQ Navigator - Hệ thống điều hướng HCQ

 

Hệ thống tài liệu do vệ tinh hỗ trợ để thu thập và hiển thị tất cả các thông số đầm nén chính và tiến độ đầm nén của một hoặc một số xe lu.

 

ĐO ĐỘ NÉN CHẶT HAMM: CÁC PHỤ KIỆN

 

HCQ - kiểm soát đầm nén xe lu hamm

 

Đo đầm nén HAMM đo và hiển thị các chỉ số độ cứng của lớp đất nền thông qua cảm biến gia tốc trên trống rung.

 

HCQ - kiểm soát đầm nén xe lu hamm

 

Cảm biến HCM (cho máy đo gia tốc)

 

Ví dụ. Series 3000 (lu đất)

 

HCQ - kiểm soát đầm nén xe lu hamm

 

Hiển thị các chỉ số thực tế trong quá trình đầm nén

 

(Chỉ số HMV) + Hiển thị cảnh báo

 

RMV (Đo chỉ số cộng hưởng – Jump Mode)

 

Ví dụ:  Series H Compactline (lu đất)

 

HCQ - kiểm soát đầm nén xe lu hamm

 

Hiển thị các chỉ số thực tế trong quá trình đầm nén (chỉ số HMV) + Hiển thị cảnh báo RMV (Đo chỉ số cộng hưởng – Jump Mode)

 

Ví dụ: Series H (lu đất)

 

HCQ - kiểm soát đầm nén xe lu hamm

 

Hiển thị các chỉ số thực tế trong quá trình đầm nén (chỉ số HMV) + Hiển thị cảnh báo RMV (Đo chỉ số cộng hưởng – Jump Mode)

 

Ví dụ: Series HD+ (lu nhựa đường)

 

HCQ - kiểm soát đầm nén xe lu hamm

 

Hiển thị các chỉ số thực tế trong quá trình đầm nén (chỉ số HMV) + Hiển thị cảnh báo RMV (Đo chỉ số cộng hưởng – Jump Mode)

 

Ví dụ: Series DV+ (lu nhựa đường)

 

HCQ - kiểm soát đầm nén xe lu hamm

 

Hiển thị các chỉ số thực tế trong quá trình đầm nén (chỉ số HMV) + Hiển thị cảnh báo RMV (Đo chỉ số cộng hưởng – Jump Mode)

 

Ví dụ: Series HD CompactLine (lu nhựa đường)

 

HCQ - kiểm soát đầm nén xe lu hamm

 

Hiển thị các chỉ số thực tế trong quá trình đầm nén (chỉ số HMV) + Hiển thị cảnh báo RMV (Đo chỉ số cộng hưởng – Jump Mode)

 

Ví dụ: Series H với chế độ lái thông minh Easy Drive: Hiển thị đo độ nén chặt HAMM.

 

HCQ - kiểm soát đầm nén xe lu hamm

 

ĐO ĐỘ NÉN CHẶT HAMM: ĐO ĐỘ CỨNG

 

HCQ - kiểm soát đầm nén xe lu hamm

 

Việc sử dụng đo đầm nén HAMM (HCM) có thể xác định gia tốc trống khi bật chế độ rung. Dữ liệu thô này phản ánh phản ứng của đất với các rung động do trống lu tạo ra, và HCM liên tục tính toán các chỉ số độ cứng  (HMV) của lớp đất (Chỉ số đo lường Hamm).

 

- Ghi lại gia tốc trống

 

- Đánh giá thành phần phản ứng của đất

 

- Tính toán độ cứng

 

- HMV – Chỉ số đo Hamm

 

GIẢI THÍCH CÁC CHỈ SỐ HMV

 

Các chỉ số HMV cao 50 - 160
Các chỉ số HMV bình thường > 20
Các chỉ số HMV thấp (vật liệu không thể nén, các lớp mềm sâu hơn) 0 - 15

 

Việc sử dụng đo đầm nén HAMM (HCM), có thể xác định gia tốc trống 

 

CHỈ SỐ ĐỘ CỨNG HMV

 

Các chỉ số tăng Vật liệu vẫn có thể được nén chặt

Các chỉ số không đổi

Độ nén tối đa đạt được (sử dụng xe lu này)

 

Chuyển sang biên độ hoặc dao động nhỏ, hoặc dừng đầm nén

 

Số lần lu vượt có thể làm lớp vật liệu bị lỏng hoặc bị phá huỷ.

Các chỉ số giảm

Tái nới lỏng vật liệu

 

Vật liệu không thể nén chặt (ví dụ: tỷ lệ nước quá cao)

 

Phát hiện các điểm yếu và đo lường

Jump Mode

Chuyển sang biên độ hoặc dao động nhỏ, hoặc dừng nén

 

Có thể hư hỏng máy ở chế độ Jump Mode

 

ĐO ĐỘ NÉN HAMM: CHỈ SỐ ĐỘ CỨNG HMV - CÁC MẸO VÀ CHỈ SỐ HƯỚNG DẪN

 

Loại vật liệu Đề xuất (lượt lu cuối) Phạm vi HMV Độ cứng / Khả năng chịu tải

Đất bùn / pha sét có hàm lượng nước quá cao

- Biên độ cao

 

- Tần số cao nhất

 

- Tốc độ: 2 - 2.5 km/h

0 - 5

Thấp

Đất bùn / pha sét với hàm lượng nước phù hợp

- Biên độ cao

 

- Tần số cao nhất

 

- Tốc độ: 2 - 2.5 km/h

5 - 15

Thấp

Đất cát / sạn

- Biên độ nhỏ

 

- Giảm tần số từ 5 - 8 Hz (chỉ cho dòng có Hammtronic)

 

- Tốc độ: 2.5 - 3 km/h

15 - 30

Trung Bình

Chống đóng băng / vật liệu lớp chịu lực / HGT

- Biên độ nhỏ

 

- Giảm tần số từ 5 - 8 Hz (chỉ cho dòng có Hammtronic)

 

- Tốc độ: 2.5 – 3.5 km/h

30 - 50

Cao

Đá

- Biên độ nhỏ

 

- Giảm tần số từ 5 - 8 Hz (chỉ cho dòng có Hammtronic)

 

- Tốc độ: 2.5 – 3.5 km/h

50 - 100

Rất cao

 

ĐO ĐỘ NÉN HAMM: CHỈ SỐ ĐỘ CỨNG HMV VÀ HIỆU CHUẨN

 

HCQ - kiểm soát đầm nén xe lu hamm

 

Có thể chạy hiệu chuẩn để đánh giá các chỉ số đo được xác định tại địa điểm lu. Lý do và mục đích của việc hiệu chuẩn này là để thiết lập mối tương quan giữa các chỉ đo được xác định bởi xe lu(giá trị tương đối) và các phép đo kiểm soát thông thường. Có thể chạy hiệu chuẩn, ví dụ: sử dụng tỷ lệ đầm nén hoặc khả năng chịu tải.

 

Không có hiệu chuẩn:

 

- Chỉ số được tính toán (không thứ nguyên)

 

- Chỉ báo tăng hoặc giảm độ cứng

 

- Phát hiện sự không đồng nhất trong lớp vật liệu đất.

 

Có hiệu chuẩn (Chỉ số đo tham chiếu được gán cho chỉ HMV):

 

- Hiển thị các chỉ số chính xác

 

ĐO ĐỘ NÉN HAMM: CÁC YÊU CẦU CƠ BẢN TRONG ĐO LƯỜNG

 

HCQ - kiểm soát đầm nén xe lu hamm

 

Các thông số đo lường:

 

- Vật liệu đồng nhất

 

- Hàm lượng nước không đổi

 

- Cùng tốc độ lái xe

 

- Cùng biên độ

 

- Cùng tần số

 

- Chiều cao kết xuất không đổi

 

- Chỉ có thể đầm rung

 

- Chỉ đo ở một hướng lái xe

 

Lưu ý quan trọng:

 

- Các chỉ số đo thay đổi nếu một tham số thay đổi! Sau đó không thể so sánh các chỉ số đo được nữa.

 

ĐO NHIỆT ĐỘ HAMM: CÁC PHỤ KIỆN VÀ CÁC CHỈ SỐ

 

HCQ - kiểm soát đầm nén xe lu hamm

 

Đo nhiệt độ HAMM đo nhiệt độ bề mặt của nhựa đường được nén chặt và sau đó hiển thị các chỉ tương ứng. Hiển thị:

 

- Nhiệt độ bề mặt nhựa đường tính bằng °C hoặc °F

 

- Đo bằng cảm biến hồng ngoại

 

- Hiển thị các chỉ số thực tế trong quá trình đầm nén

 

ĐO NHIỆT ĐỘ HAMM: CÁC PHỤ KIỆN VÀ CÁC CHỈ SỐ

 

HCQ - kiểm soát đầm nén xe lu hamm

 

Cảm biến nhiệt độ nhựa đường (hồng ngoại)

 

HCQ - kiểm soát đầm nén xe lu hamm

 

Đọ nhiệt độ nhựa đường bằng °C hoặc °F

 

HCQ - kiểm soát đầm nén xe lu hamm

 

Ví dụ: Series HD+

 

HCQ - kiểm soát đầm nén xe lu hamm

 

Ví dụ Series DV+

 

HCQ - kiểm soát đầm nén xe lu hamm

 

Ví dụ: Series HD CompactLine

 

HCQ - kiểm soát đầm nén xe lu hamm

 

Ví dụ: Series GRW 180/280

 

HCQ NAVIGATOR

 

HCQ - kiểm soát đầm nén xe lu hamm

 

HCQ Navigator là một hệ thống tài liệu được hỗ trợ bởi vệ tinh để thu thập và hiển thị tất cả các thông số đầm nén chính và tiến độ đầm nén của một hoặc một số xe lu. HCQ Navigator có sẵn để trong lu đất và lu nhựa đường:

 

- Được vệ tinh hỗ trợ và liên tục.

 

- Đo lường và hiển thị các thông số liên quan.

 

Hỗ trợ vệ tinh và liên tục: 

 

- Đo lường

 

- Hiển thị

 

- Tài liệu

 

Đo lường và hiển thị tất cả các thông số liên quan như:

 

- Số lượt lu

 

- Độ cứng

 

- Nhiệt độ

 

- Định vị toàn cầu và nhiều thông tin khác.

 

HCQ NAVIGATOR: CÁC PHỤ KIỆN TRONG LU ĐẤT VÀ NHỰA ĐƯỜNG – TỔNG QUAN

 

HCQ - kiểm soát đầm nén xe lu hamm

 

HCQ Navigator chỉ hoạt động khi máy đã được trang bị HCQ Navigator (option), có thể được trang bị thêm. HCQ Navigator phải được đặt hàng và cấu hình riêng. Nếu HCQ được trang bị thêm vào một thời điểm trong tương lai, thì phải được lắp đặt sớm nhất có thể, vì không thể sử dụng các thành phần của tùy chọn đơn lẻ cho xe lu HAMM.

 

HCQ - kiểm soát đầm nén xe lu hamm HCQ - kiểm soát đầm nén xe lu hamm HCQ - kiểm soát đầm nén xe lu hamm
Bộ điều hướng trung tâm HCQ (Bao gồm hệ thống dây điện) Hộp điều hướng HCQ Trạm sạc
HCQ - kiểm soát đầm nén xe lu hamm HCQ - kiểm soát đầm nén xe lu hamm HCQ - kiểm soát đầm nén xe lu hamm
Đo độ đầm nén HAMM Đo nhiệt độ HAMM (Chỉ trong lu nhựa đường) Phần mềm điều hướng văn phòng HCQ
HCQ - kiểm soát đầm nén xe lu hamm HCQ - kiểm soát đầm nén xe lu hamm  
Panel PC với phần mềm Bộ thu vệ tinh HCQ  

 

HCQ NAVIGATOR: CÁC PHỤ KIỆN

 

HCQ - kiểm soát đầm nén xe lu hamm HCQ - kiểm soát đầm nén xe lu hamm
Các phụ kiện của HCQ Navigator: Đo độ đầm nén HAMM, Đo nhiệt độ HAMM, Trạm sạc, Bộ điều hướng trung tâm HCQ, Hộp điều hướng, Panel PC Đo nhiệt độ HAMM (Chỉ trong lu nhựa đường)
HCQ - kiểm soát đầm nén xe lu hamm HCQ - kiểm soát đầm nén xe lu hamm
Trạm sạc Bộ điều hướng trung tâm HCQ (không trang bị trên Series DV+, các phụ kiện được cài đặt trên mái lót)
HCQ - kiểm soát đầm nén xe lu hamm HCQ - kiểm soát đầm nén xe lu hamm
Hộp điều hướng HCQ Panel PC

 

HCQ NAVIGATOR: CÁC PHỤ KIỆN – PANEL PC

 

HCQ - kiểm soát đầm nén xe lu hamm

 

Đặc điểm:

 

- Màn hình cảm ứng

 

- Hiển thị và lưu trữ tất cả các chỉ số

 

- Chức năng chia đôi màn hình

 

- Lớp bảo vệ IP67 (chống bụi và chống tia nước)

 

- Dải nhiệt độ hoạt động từ -36ºC đến +60ºC

 

- Mạng WLAN; Bluetooth

 

- Ổ cứng SSD nhanh và mạnh mẽ

 

Các tính năng của phần mềm:

 

- Phân tích để tối ưu hóa quá trình nén

 

- Tự động phát hiện:

 

+ Số máy và loại

 

+ Thông số máy

 

+ Cảm biến được cài đặt

 

- Ghi lại vị trí máy và các chỉ số đo được

 

- Hiển thị chính xác các vị trí lu bao gồm số lượng

 

- Bản đồ 2D hiển thị tất cả các chỉ số đo được

 

- Chức năng hiệu chuẩn

 

- Tạo dự án, mặt cắt, lớp đất

 

- Đặt bào bản đồ, địa lý, điểm đo

 

HCQ - kiểm soát đầm nén xe lu hamm

 

Chế độ lái và chế độ lái chuyên nghiệp (Driver and expert mode). Phần mềm có thể vận hành trực quan thông qua các biểu tượng.

 

HCQ - kiểm soát đầm nén xe lu hamm

 

Màn hình chia đôi trong công việc lu lèn đất

 

HCQ - kiểm soát đầm nén xe lu hamm

 

Màn hình chia đôi trong công việc lu lèn nhựa đường.

 

MÁY THU VỆ TINH HCQ

 

HCQ - kiểm soát đầm nén xe lu hamm

 

Máy thu này cung cấp mức thu tín hiệu vệ tinh cao và do đó phát hiện vị trí ổn định.

 

Máy thu vệ tinh HCQ:

 

- Độ chính xác cao trong việc phát hiện vị trí máy lu

 

- Không thể hiển thị và ghi trên bảng PC điều khiển nếu không có bộ thu hoặc không có tín hiệu

 

Ưu điểm của bộ thu vệ tinh HCQ:

 

- Chức năng cắm và chạy

 

- Tích hợp GPS (US-American)

 

- Nó cũng nhận được các vệ tinh GLONASS (của Nga)

 

- Không cần trạm gốc

 

Bộ điều hợp cho máy thu từ bên thứ ba:

 

- Bộ điều hợp cho Topcon HiPer II

 

HCQ - kiểm soát đầm nén xe lu hamm

 

Bộ điều hợp cho Topcon HiPer II bao gồm: cáp bộ chuyển đổi để kết nối bộ thu Topcon HiPer II

 

- Bộ điều hợp cho Topcon HiPer SR

 

HCQ - kiểm soát đầm nén xe lu hamm

 

Bộ điều hợp cho Topcon HiPer SR bao gồm cáp bộ chuyển đổi để kết nối bộ thu Topcon HiPer SR và HiPer SR Cell.

 

- Bộ chuyển đổi cho Trimble MS972 / MS992 bao gồm:

 

HCQ - kiểm soát đầm nén xe lu hamm

 

 

- Bộ dây dẫn điện

 

- Bộ cài đặt

 

- Hộp kim loại để kết nối bộ thu Trimble MS972 và MS992 với SNM920, SNM940 hoặc một modem không dây tương đương.

 

Bộ tiếp hợp cho máy thu từ bên thứ ba

 

Bằng cách sử dụng bộ chuyển đổi, bạn có thể kết nối ngay cả hệ thống / bộ thu DGNSS của các nhà sản xuất khác. Bộ dụng cụ thường bao gồm cáp bộ điều hợp để kết nối với giao diện DGNSS của HCQ Navigator trên xe lu và tài liệu kết nối. Việc cấu hình và khởi động phần cứng tương ứng phải do nhà cung cấp bên thứ ba thực hiện.

 

Điều cần biết:

 

Hamm giúp kết nối máy thu / hệ thống GNSS từ các nhà sản xuất khác. Trong hầu hết các trường hợp, khách hàng có thiết bị đo riêng của họ. Trong trường hợp này, tất cả những gì được yêu cầu là một cuộc gọi ngắn với Hamm để tìm bộ điều hợp phù hợp với cấu hình chính xác.

 

BỘ ĐIỀU HƯỚNG HCQ: ĐỘ CHÍNH XÁC GNSS SO VỚI DGNSS

 

HCQ - kiểm soát đầm nén xe lu hamm

 

Hiệu chỉnh vệ tinh 10 cm (khi sử dụng trạm mặt đất hoặc truy cập dữ liệu hiệu chỉnh qua di động: 1 - 2 cm). Tiếp nhận và hiệu chỉnh tín hiệu:

 

- 24 vệ tinh trong 6 quỹ đạo

 

- Tiếp xúc trực tiếp bằng hình ảnh với ít nhất 6 - 7 nhưng lý tưởng nhất là 8 vệ tinh

 

- Độ chính xác ~ 10 cm đối với tín hiệu hiệu chỉnh được vệ tinh hỗ trợ

 

- Độ chính xác ~ 1,5 cm sử dụng trạm mặt đất cục bộ / hệ thống RTK


Tính toán hiệu chỉnh hoạt động như thế nào?

 

Tính toán hiệu chỉnh: Việc tính toán hiệu chỉnh của tín hiệu GPS thông qua một trạm tham chiếu địa tĩnh (Hamm cung cấp dịch vụ hiệu chỉnh WAAS / EGNOS hoặc Trimble / Omnistar theo tiêu chuẩn). Tín hiệu hiệu chỉnh được truyền qua vệ tinh truyền thông tới máy thu DGNSS. Do đó, độ chính xác của phát hiện vị trí phụ thuộc vào tín hiệu hiệu chỉnh (bản quyền).

 

TÍN HIỆU HIỆU CHỈNH

 

DGNSS RTK
HCQ - kiểm soát đầm nén xe lu hamm HCQ - kiểm soát đầm nén xe lu hamm
Tín hiệu SBAS * - Độ chính xác trong ít nhất 95 cm Tín hiệu RTK - Độ chính xác trong ít nhất 2,5 cm
Tín hiệu VBS - Độ chính xác trong ít nhất 78 cm Modem GPS / GNSS - Modem GPS-RTK (EU)
Tín hiệu HP / XP - Độ chính xác trong ít nhất 10 cm  
* Tín hiệu SBAS (ví dụ: EGNOS, WAAS) miễn phí; tất cả các tín hiệu hiệu chỉnh khác có tính phí.
Lưu ý: Giấy phép được cung cấp bởi Bộ phận hỗ trợ khách hàng của HAMM.

 

BỘ ĐIỀU HƯỚNG HCQ: CÓ VÀ KHÔNG CÓ BỘ THU VỆ TINH HCQ

 

HCQ - kiểm soát đầm nén xe lu hamm

 

- Không thể hiển thị trực quan trên máy tính bảng về vị trí dữ liệu nếu không có bộ thu.

 

- Chỉ có đo đầm nén Hamm và đo nhiệt độ Hamm được ứng dụng trong trường hợp này.

 

Hiển thị trên xe lu đất không có bộ thu vệ tinh HCQ

 

HCQ - kiểm soát đầm nén xe lu hamm

 

1. Cảm biến gia tốc cung cấp dữ liệu thô cho chỉ số HMV

 

2. Bộ phận điều hướng  trung tâm HCQ tính toán chỉ số HMV

 

3. Hiển thị chỉ số HMV trên màn hình

 

Hiển thị trên xe lu nhựa đường không có bộ thu vệ tinh HCQ

 

HCQ - kiểm soát đầm nén xe lu hamm

 

1. Cảm biến gia tốc cung cấp dữ liệu thô cho chỉ số HMV

 

2. Cảm biến nhiệt độ đo nhiệt độ nhựa đường

 

3. Bộ phận điều hướng trung tâm HCQ tính toán chỉ số HMV

 

4. Hiển thị chỉ số HMV và nhiệt độ

 

Ghi lại dữ liệu làm việc của xe lu đất với bộ thu vệ tinh HCQ

 

HCQ - kiểm soát đầm nén xe lu hamm

 

 

1. Cảm biến gia tốc cung cấp dữ liệu thô cho chỉ số HMV

 

2. Máy thu vệ tinh HCQ cung cấp vị trí

 

3. Bộ phận điều hướng trung tâm HCQ tính toán các chỉ số đo được và chuyển tiếp chúng đến Panel PC điều khiển

 

4. Panel PC: bản đồ đầm nén với số lượt lu, chỉ số HMV,...

 

Ghi lại dữ liệu làm việc của xe lu nhựa đường với bộ thu vệ tinh HCQ

 

HCQ - kiểm soát đầm nén xe lu hamm

 

1. Cảm biến gia tốc cung cấp dữ liệu thô cho chỉ số HMV

 

2. Cảm biến nhiệt độ đo nhiệt độ nhựa đường

 

3. Máy thu vệ tinh HCQ cung cấp vị trí

 

4. Bộ phận điều hướng trung tâm HCQ tính toán các chỉ số đo được và chuyển tiếp chúng đến Panel PC điều khiển

 

5. Panel PC: bản đồ đường đi + bản đồ nhiệt độ

 

BỘ ĐIỀU HƯỚNG HCQ: TRAO ĐỔI DỮ LIỆU QUA WLAN

 

HCQ - kiểm soát đầm nén xe lu hamm

 

Có thể kết nối lên đến 5 máy. Một số xe lu 2 bánh thép thường đầm nén cùng lúc trên các vị trí nhựa đường và do đó tạo ra chung một bản đồ đầm nén. Máy của bạn được đánh dấu +. Các máy bổ sung có thể được nhìn thấy bằng sự thay đổi màu sắc của bản đồ. Công việc đầm chung có thể được nhìn thấy trên mọi màn hình.

 

BỘ ĐIỀU HƯỚNG HCQ: PHẦN MỀM

 

HCQ - kiểm soát đầm nén xe lu hamm

 

Có 2 chương trình khác nhau để đánh giá dữ liệu.

 

1. Phần mềm điều hướng văn phòng HCQ

 

- Chuẩn bị dự án

 

- Chức năng phân tích

 

- Giao diện thân thiện với người dùng

 

- Tài liệu đa ngôn ngữ

 

- Hoạt ảnh, tài nguyên và liên kết

 

2. Phần mềm VETA

 

VETA hiển thị thông tin đầm nén ở định dạng được chuẩn bị sẵn với sơ đồ và bản đồ.

 

Là phần mềm phân tích thống nhất của các cơ quan chức năng Hoa Kỳ và được yêu cầu trong các thông số kỹ thuật IC của cơ quan quản lý đường bộ "Cơ quan Quản lý Đường cao tốc Liên bang" Hoa Kỳ và AASHTO đối với công việc lu đất và lu nhựa đường.

 

Thông tin thêm có sẵn tại www.intelligentcompaction.com

 

HCQ - kiểm soát đầm nén xe lu hamm

 

VETA là gì?

 

VETA là một phần mềm chủ yếu được phát triển cho khu vực Hoa Kỳ. Xuất dữ liệu để phân tích thêm dữ liệu IC:

 

- Xuất ở định dạng Veta * .vexp (1) để nhập vào phần mềm Veta (2)

 

- Xuất dữ liệu đã ghi trong các ô chia tỷ lệ 30cm x 30cm

 

- Xuất lịch sử đầm nén với mỗi lượt lu.

 

BỘ ĐIỀU HƯỚNG HCQ: PHẦN MỀM PHÂN TÍCH

 

HCQ - kiểm soát đầm nén xe lu hamm

 

Chức năng lọc

 

Ví dụ: để đánh giá số lượt lu bằng lu động và lu tĩnh

 

Phân tích điểm

 

Hiển thị chỉ số HMV đạt được, số lượt lu, nhiệt độ,..tại một điểm nhất định

 

Chức năng phát lại

 

Hiển thị các quy trình đầm nén với mức tăng nhanh

 

=> Hỗ trợ phân tích và tối ưu hóa các quy trình

 

WITOS HCQ (OPTION)

 

HCQ - kiểm soát đầm nén xe lu hamm

 

Mô đun WITOS HCQ có thời hạn hiệu lực 3 năm. Dữ liệu có thể được truyền từ máy qua thẻ USB, mặc dù cũng có một giải pháp trực tuyến: WITOS HCQ. Mở rộng Bộ điều hướng HCQ để truyền dữ liệu theo thời gian thực đến mô đun WITOS HCQ. Hệ thống cho phép gọi và xử lý dữ liệu đo của Bộ định vị HCQ thông qua cổng thông tin trực tuyến WITOS HCQ. Dữ liệu được truyền qua thẻ SIM WITOS (có thể được trang bị thêm từ máy tính bảng thế hệ C5). Gói này bao gồm kết nối cần thiết cho cổng Wirtgen Group và quyền truy cập vào Cổng WITOS HCQ.

 

TẠI SAO NÊN SỬ DỤNG WITOS HCQ?

 

Điểm xuất phát

 

- HCQ Navigator: Trước đây chỉ có mạng cục bộ trên công trường với truyền dữ liệu trên mỗi WLAN giữa các máy

 

- Khách hàng luôn quan tâm đối với chức năng trực tuyến

 

- Yêu cầu từ Mỹ: Truyền dữ liệu trong bộ nhớ đám mây, chậm nhất là 15 phút sau khi ghi - việc sử dụng USB của cơ quan chức năng rất rủi ro

 

Với WITOS HCQ

 

- Mở rộng HCQ Navigator hiện có bằng lưu trữ đám mây cũng như truyền và hiển thị dữ liệu trong thời gian thực

 

- Tích hợp trong môi trường WITOS để nối mạng sau này với các mô đun WITOS khác

 

WITOS HCQ: CÁC KHẢ NĂNG

 

HCQ - kiểm soát đầm nén xe lu hamm

 

WITOS HCQ cung cấp một loạt các tùy chọn hữu ích. Ở đây bạn có thể nhận được một số thông tin chi tiết:

 

1. Tổng quan về công trường xây dựng

 

HCQ - kiểm soát đầm nén xe lu hamm

 

- Tổng quan về tất cả các công trường xây dựng có sẵn với phân bổ địa lý

 

- Chuyển trực tiếp đến màn hình trực tuyến bằng cách nhấp vào dự án cần thiết.

 

- Hiển thị trạng thái dự án bằng ký hiệu (dự án chưa có dữ liệu, dữ liệu trực tiếp được ghi lại, dự án đã đóng)

 

2. Danh sách dự án

 

HCQ - kiểm soát đầm nén xe lu hamm

 

- Hiển thị tất cả các dự án và khu vực trong một bảng

 

- Thông tin chi tiết như nhận xét và thời gian ghi lại.

 

- Gọi lên màn hình trực tiếp

 

- Nhận xét và xóa các dự án

 

- Phát hành các dự án và khu vực

 

3. Màn hình trực tiếp

 

HCQ - kiểm soát đầm nén xe lu hamm

 

- Hiển thị thời gian thực của quá trình đầm nén

 

- Hình dung lượt lu, nhiệt độ và độ đầm nén

 

4. Xuất VETA

 

 

HCQ - kiểm soát đầm nén xe lu hamm

 

- Có thể được tạo bất cứ lúc nào, ngay cả trong khi ghi lại.

 

- Kích hoạt thủ công

 

- Có thể tải xuống sau khi tạo

 

5. Phát hành dự án

 

 

HCQ - kiểm soát đầm nén xe lu hamm

 

- Phát hành có mục tiêu các dự án và khu vực cho những người dùng khác như quan chức

 

- Tạo và quản lý người dùng bằng các chức năng tương ứng trong Cổng thông tin Wirtgen Group (tự phục vụ)

 

6. Chức năng lọc và phân tích

 

HCQ - kiểm soát đầm nén xe lu hamm

 

7. Xem tất cả các khu vực và máy

 

HCQ - kiểm soát đầm nén xe lu hamm

 

HCQ NAVIGATOR: CÁC ƯU ĐIỂM

 

Sử dụng Điều hướng HCQ, không có thời gian dừng máy trong quá trình đo!

 

Chất lượng

 

- Người vận hành có thể kiểm soát mức độ đầm nén và khả năng chịu trong quá trình đầm nén

 

- Đảm bảo đầm nén đồng nhất trên toàn bộ khu vực

 

- Ngăn chặn quá trình nén chưa đủ hoặc quá chặt

 

- Kiểm tra các công việc trước khi lu nhựa đường

 

Hiệu quả chi phí

 

- Tránh lượt lu không cần thiết

 

- Sử dụng hiệu quả máy lu

 

- Giảm đầu tư do hệ thống mô đun

 

- Các thành phần hệ thống độc lập với máy

 

- Chất lượng đầm nén cao = ít thiệt hại hơn, yêu cầu bổ sung

 

Tài liệu

 

- Liên tục, rõ ràng, an toàn

 

HCQ NAVIGATOR: CÁC PHIÊN BẢN BÁN HÀNG

 

HCQ - kiểm soát đầm nén xe lu hamm

 

HCQ Navigator có sẵn trong các phiên bản bán hàng sau:

 

- HCQ Navigator cho lu đất

 

- HCQ Navigator cho lu nhựa đường

 

- HCQ Navigator cao cấp – cho lu đất và lu nhựa đường

 

- Phiên bản "WORLD": Các Panel PC hiện tại được trang bị modem di động tại nhà máy. Phiên bản này phù hợp với tất cả các khu vực ngoại trừ Bắc Mỹ. Hoa Kỳ có phiên bản riêng.

 

- HCQ Navigator cao cấp: Kết hợp cả hai hệ thống tài liệu và làm cho hệ thống linh hoạt hơn. Tất cả các cài đặt liên quan đến ứng dụng đều được mở khóa và người dùng có thể tự do lựa chọn.

 

SO SÁNH CÁC OPTION

 

  HCQ Navigator cho lu đất HCQ Navigator cho lu nhựa đường HCQ Navigator cao cấp
Passes
Độ cứng
Thay đổi trong đầm nén không
Biên độ
Tần số
Jump mode (RMV)
Tốc độ
Chiều cao tuyệt đối*
Section
EV1/2
EVd không
Nhiệt độ không
* Độ chính xác của chiều cao phụ thuộc vào độ chính xác vị trí được sử dụng.

 

HCQ: HOẠT ẢNH

 

HCQ - kiểm soát đầm nén xe lu hamm

 

Có một DVD về chủ đề này bao gồm hoạt ảnh với thông tin bổ sung.

 

KIỂM TRA CÁC MỤC SỬ DỤNG VỚI HCQ NAVIGATOR

 

HCQ - kiểm soát đầm nén xe lu hamm

 

Các mục bao gồm:

 

Vị trí và địa điểm xây dựng

 

- Địa điểm xây dựng ở đâu?

 

- Có những hạn chế trong việc tiếp nhận các tín hiệu?

 

- Ví dụ: Rừng, núi, nhà, cầu, đường hầm,…

 

- Độ chính xác vị trí được yêu cầu?

 

- Có cần phải có giấy phép không và nếu có, cái nào?

 

- Giấy phép sẽ có giá trị trong bao lâu?

 

- Có bao nhiêu máy nên được kết hợp vào hệ thống?

 

- Hướng dẫn cho máy có được đảm bảo tại chỗ không?

 

Yêu cầu kỹ thuật

 

- Có phải tất cả các máy đều được trang bị HCQ Navigator?

 

- Có đủ hệ thống không?

 

Tài liệu

 

- Dữ liệu phải được truyền ở dạng và phạm vi nào?

 

- Máy có nên nối mạng không?

 

Vui lòng liên hệ với Hamm AG nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào.Tin liên quan

Từ khóa: HCQ, xe lu hamm, xe lu, quy trình đầm nén, xe lu rung, xe lu 1 bánh thep, xe lu 2 bánh thép, xe lu lốp, mua xe lu, mua xe lu cũ, xe lu đồng nai, mua xe lu ở đâu, xe lu cũ, lu hamm 311D, mua xe lu hamm, mua xe lu


Thông tin này có hữu ích không?