CẨM NANG VỀ XỬ LÝ ĐẤT (PHẦN 3)- SOIL TREATMENT - HOLCIM WIRTGEN GMBH

Ngày nay, các lớp móng với chất kết dính chịu nước bao gồm các lớp gia cố, các lớp móng liên kết chịu nước hoặc các lớp móng bê tông. Các lớp móng tạo thành phần dưới của mặt đường. Tải trọng tĩnh và tải trọng động tác động lên lớp trải được truyền qua lớp móng và đi vào lớp đất nền và lớp đáy móng. Sổ tay hướng dẫn này đề cập đến việc gia cố đất bằng chất kết dính thủy lực và các lớp móng liên kết thủy lực.

Các loại lớp móng khác chỉ được trích dẫn cho mục đích đầy đủ. Người La Mã là những người đầu tiên sử dụng thành công chất kết dính thủy lực trong xây dựng đường. Các lớp móng bao gồm "bê tông mỏng" được xây dựng vào đầu thế kỷ này có thể được tìm thấy dưới một số đường phố trung tâm thành phố của Munich ngay cả ngày nay.

 

Chất kết dính chịu nước đã được sử dụng trong việc xây dựng đường ô tô và đường băng sân bay ngay cả trước Thế chiến thứ hai. Vào những năm 1960, ở Đức ngày càng có nhiều công nhận về việc sản xuất hỗn hợp vật liệu xây dựng kết dính với xi măng cho các lớp móng phù hợp với các nguyên tắc cơ học đất.

 

Các lý do kinh tế và kỹ thuật đã dẫn đến việc các lớp móng với chất kết dính thủy lực được sử dụng ngày càng nhiều. Ngoài những lợi ích của hoạt động của tấm sàn, giúp giảm tải trọng tác động lên lớp đất nền hoặc lớp đáy móng và khả năng không nhạy cảm với sự dao động nhiệt độ, các lớp móng có chất kết dính thủy lực mang lại những lợi thế bổ sung sau:

 

- Tính nhạy cảm thấp tải dài hạn, không thấm.

 

- Không bị biến dạng vĩnh viễn dưới tải ở nhiệt độ cao.

 

- Có thể sử dụng vật liệu xây dựng tái chế thích hợp và các sản phẩm phụ công nghiệp.

 

- Lớp móng có độ bền (tuổi thọ) cao.

 

2. Lớp móng với các chất kết dính chịu nước

 

Theo “Directives for the standardization of the superstructures of trafficked surfaces” (RStO), có sự phân biệt giữa:

 

- Các lớp móng không có chất kết dính.

 

- Các lớp móng với chất kết dính chịu nước.

 

- Các lớp móng với các thuộc tính đặc biệt.

 

Hỗn hợp vật liệu xây dựng là hỗn hợp bao gồm các cốt liệu có cấp phối xác định không có chất kết dính và nước. Hỗn hợp trải thảm là hỗn hợp vật liệu xây dựng với chất kết dính và nước. Hành vi rửa trôi của các chất có hại phải được xác định khi sử dụng hỗn hợp vật liệu xây dựng có chứa vật liệu tái chế.

 

xử lý đất - soil treatment

 

Tùy thuộc vào công nghệ, nguyên liệu nguồn và quy trình trộn được sử dụng, các lớp móng với chất kết dính chịu nước được phân biệt thành:

 

- Các lớp gia cố với chất kết dính chịu nước: Gia cố đất bao gồm một loạt các quy trình xây dựng nhằm mục đích tăng khả năng chống chịu của các lớp móng dạng hạt đối với các ứng suất do tải trọng giao thông và khí hậu gây ra. Hỗn hợp vật liệu xây dựng được lu lèn sau khi hoàn thành công đoạn gia cố. Trong quá trình này, chất kết dính chịu nước và nước được thêm vào đất và / hoặc hỗn hợp vật liệu xây dựng bằng cách sử dụng quy trình trộn tại chỗ hoặc trộn tại nhà máy.

 

+ Quy trình trộn tại chỗ: Máy trộn di chuyển trên lớp được chuẩn bị để gia cố đất, làm mịn và trộn trong chất kết dính chịu nước được chỉ định cùng lượng nước cần thiết.

 

+ Quy trình trộn trong nhà máy: Đất hoặc hỗn hợp cốt liệu được trộn với chất kết dính quy định và lượng nước cần thiết (nước trộn) trong các trạm trộn cố định, vận chuyển đến công trường và thảm.

 

- Các lớp móng liên kết chịu nước (chỉ được sản xuất bằng quy trình trộn trong nhà máy): Lớp móng liên kết chịu nước bao gồm hỗn hợp vật liệu xây dựng chưa được nghiền và / hoặc nghiền và chất kết dính chịu nước. Cấp phối của hỗn hợp vật liệu xây dựng phải nằm trong phạm vi cấp phối quy định. Hỗn hợp trải thảm phải được sản xuất trong các nhà máy trộn.

 

- Lớp lót bê tông: Lớp lót bê tông là lớp bê tông nền phù hợp với tiêu chuẩn DIN EN 206-1 và DIN 1045-2.

 

xử lý đất - soil treatment

 

Lớp móng với chất kết dính chịu nước phù hợp với ZTV Beton-StB (1) và gia cố đất theo ZTV E-StB (2)

 

xử lý đất - soil treatment

 

(1) Các điều kiện kỹ thuật bổ sung của hợp đồng và hướng dẫn thi công lớp móng bằng chất kết dính chịu nước và lớp trải bê tông.

 

(2) Các điều kiện kỹ thuật bổ sung của hợp đồng và hướng dẫn công tác đào đắp trong xây dựng đường bộ.

 

Các nguyên tắc sản xuất

 

Các lớp giai cố và các lớp móng liên kết chịu nước được tạo ra phù hợp với các nguyên tắc cơ học đất:

 

- Mật độ Proctor và hàm lượng nước tối ưu tương ứng được xác định từ hỗn hợp chất kết dính đất hoặc hỗn hợp chất kết dính vật liệu xây dựng bằng thử nghiệm Proctor.

 

- Hàm lượng chất kết dính yêu cầu được xác định từ mẫu Proctor bằng phương pháp thử nghiệm nén và thử nghiệm băng giá

 

- Mức độ đầm nén được xác định từ mật độ Proctor và mật độ hiện trường.

 

Bê tông sử dụng cho các lớp móng bê tông được sản xuất theo tiêu chuẩn DIN EN 206-1 và DIN 1045-2. Độ bền nén và khả năng chống sương giá được thử nghiệm trên các khối lập phương.

 

xử lý đất - soil treatment

 

Thử nghiệm ban đầu (thiết kế cấp phối)

 

Thử nghiệm ban đầu là thử nghiệm phải được thực hiện bởi nhà thầu. Chúng phải được thực hiện trước khi sử dụng lần đầu theo “Điều khoản vận chuyển kỹ thuật đối với vật liệu xây dựng và hỗn hợp vật liệu xây dựng cho lớp móng bằng chất kết dính chịu nước và lớp trải bê tông” (TL Beton-StB) và “Quy định kỹ thuật thử nghiệm đối với lớp móng bằng chất kết dính chịu nước và lớp trải bê tông ”(TP Beton-StB). Các thử nghiệm ban đầu được thực hiện để xác minh sự phù hợp của vật liệu xây dựng, hỗn hợp vật liệu xây dựng và hỗn hợp trải thảm đối với các điều kiện thảm dự kiến và mục đích sử dụng phù hợp với các yêu cầu quy định trong hợp đồng xây dựng. Việc xác minh phải được cung cấp bằng cách nộp các chứng chỉ thử nghiệm được cấp bởi một phòng thử nghiệm được chứng nhận cho các vật liệu xây dựng và hỗn hợp vật liệu xây dựng tương ứng.

 

 Kiểm soát sản xuất của nhà máy

 

Kiểm soát sản xuất của nhà máy là bắt buộc đối với các loại đất, hỗn hợp vật liệu xây dựng, hỗn hợp thảm được phân phối bởi các nhà cung cấp bên thứ ba. Nhà cung cấp có nghĩa vụ trình bày kết quả kiểm soát
sản xuất của nhà máy. Nếu đất hoặc hỗn hợp vật liệu xây dựng và hỗn hợp trải thảm được cung cấp hoặc sản xuất bởi các công ty trải thảm, thì kiểm soát sản xuất của nhà máy là một phần không thể thiếu của kiểm soát nội bộ.

 

Thử nghiệm ban đầu và kiểm soát sản xuất tại nhà máy đối với các lớp gia cố và các lớp móng liên kết chịu nước:

 

  Loại lớp móng Thử nghiệm ban đầu Kiểm soát nhà máy sản xuất
Các chất kết dính
Loại chất kết dính và cấp phối Lớp gia cố và lớp móng liên kết chịu nước   Đối chiếu phiếu xuất kho cho từng lần vận chuyển
Đất hoặc hỗn hợp vật liệu xây dựng
Cấp phối Lớp gia cố và lớp móng liên kết chịu nước trong mỗi trường hợp mỗi 2.500 tấn hoặc một phần số lượng được giao, ít nhất một 1 mỗi ngày
Hàm lượng hạt mịn Lớp gia cố trong mỗi trường hợp theo yêu cầu
Hàm lượng nước Lớp gia cố trong mỗi trường hợp theo yêu cầu, ít nhất 1 lần mỗi ngày
Mật độ proctor và hàm lượng nước tối ưu Lớp gia cố trong mỗi trường hợp -
Điều kiện cốt liệu Lớp móng liên kết chịu nước trong mỗi trường hợp kiểm tra trực quan
Hỗn hơp trải
Hàm lượng chất kết dính Lớp gia cố và lớp móng liên kết chịu nước trong mỗi trường hợp theo yêu cầu, ít nhất một lần mỗi ngày 
Mật độ proctor Lớp gia cố và lớp móng liên kết chịu nước trong mỗi trường hợp -
Hàm lượng nước Lớp gia cố và lớp móng liên kết chịu nước trong mỗi trường hợp ít nhất 2 lần mỗi ngày
Độ bền nén được thử nghiệm trên mẫu Lớp gia cố và lớp móng liên kết chịu nước trong mỗi trường hợp theo yêu cầu
Chống băng giá Lớp gia cố và lớp móng liên kết chịu nước trên đất hoặc hỗn hợp vật liệu xây dựng có hàm lượng hạt mịn ≤ 0,063 mm từ 5% đến 15% khối lượng -
Điều kiện cốt liệu Lớp móng liên kết chịu nước - kiểm tra trực quan

 

Thử nghiệm kiểm soát nội bộ

 

Các thử nghiệm kiểm soát nội bộ là các thử nghiệm mà nhà thầu phải thực hiện. Các thử nghiệm này được thực hiện để kiểm tra xem các thuộc tính của vật liệu xây dựng, hỗn hợp trải thảm, công việc đã hoàn thành tuân thủ các yêu cầu của hợp đồng.

 

Kiểm tra sự phù hợp

 

Thử nghiệm tuân thủ là các thử nghiệm phải được thực hiện bởi khách hàng. Các thử nghiệm này được thực hiện để kiểm tra xem các thuộc tính của vật liệu xây dựng, hỗn hợp vật liệu xây dựng và hỗn hợp trải thảm, công việc đã hoàn thành tuân thủ các yêu cầu của hợp đồng.

 

Việc chấp nhận dựa trên kết quả của các bài thử nghiệm này. Các thử nghiệm này được thực hiện để kiểm tra xem các thuộc tính của vật liệu xây dựng, hỗn hợp trải thảm, công việc đã hoàn thành tuân thủ các yêu cầu của hợp đồng.

 

xử lý đất - soil treatment

 

Vật liệu xây dựng - Đất và cốt liệu gia cố đất

 

Các loại đất và cốt liệu sau có thể được sử dụng để gia cố đất:

 

- đất hạt lớn theo DIN 18196

 

- đất hạt hỗn hợp của các nhóm GU, SU, GT và ST nếu chúng tuân thủ các yêu cầu của loại đất F1 dễ đóng băng

 

Cốt liệu tuân thủ các yêu cầu của Phụ lục G của “Điều khoản phân phối kỹ thuật đối với cốt liệu trong xây dựng đường” (TL GesteinStB). Chất lượng của đất dùng để gia cố đất được kiểm soát theo “Điều khoản phân phối kỹ thuật đối với hỗn hợp vật liệu xây dựng và đất để sản xuất các lớp hạt không kết dính trong xây dựng đường, Phần: Kiểm soát chất lượng” (TL G SoB-StB). Việc sử dụng nhựa đường tái sinh và vật liệu xây dựng đường nhựa tái sinh được điều chỉnh trong Phụ lục G của “Điều khoản phân phối kỹ thuật cho vật liệu xây dựng và hỗn hợp vật liệu xây dựng cho lớp móng có chất kết dính chịu nước và lớp trải bê tông” (TL Beton-StB).

 

Ngoài ra, việc tuân thủ “Hướng dẫn sử dụng vật liệu cải tạo có chứa chất kết dính với hắc ín tương thích với môi trường và sử dụng nhựa đường tái sinh trong xây dựng đường” (RuVA-StB) có tầm quan trọng đặc biệt.

 

xử lý đất - soil treatment

 

Nếu hàm lượng hạt mịn < 0,063 mm nằm trong khoảng từ 5% - 15% khối lượng, thì khả năng chống đóng băng thích hợp của hỗn hợp trải thảm cứng phải được xác minh bằng phương pháp thử băng giá như một phần của thiết kế cấp phối (thử nghiệm ban đầu).

 

Cốt liệu và hỗn hợp vật liệu xây dựng cho các lớp móng liên kết chịu nước

 

Các loại đất và cốt liệu sau có thể được sử dụng cho các lớp móng liên kết chịu nước:

 

- Cốt liệu tự nhiên, đã nghiền và chưa nghiền. Cốt liệu và hỗn hợp vật liệu xây dựng cho lớp móng có chất kết dính chịu nước phải tuân thủ các yêu cầu của “Điều khoản phân phối kỹ thuật đối với cốt liệu trong xây dựng đường bộ” (TL Gestein-StB). Chất lượng của chúng được kiểm soát theo “Điều khoản phân phối kỹ thuật đối với hỗn hợp vật liệu xây dựng và đất để sản xuất các lớp hạt không liên kết trong xây dựng đường, Phần: Kiểm soát chất lượng” (TL G SoB-StB).

 

- Cốt liệu nhân tạo (tro bay tha, xỉ lò cao, xỉ lò cao dạng hạt, xỉ thép, xỉ đồng, xỉ lò đúc / lò cupola, xỉ lò hơi đáy ướt và xỉ núi lửa) và tro bay than làm phụ gia hoặc bổ sung cho hỗn hợp vật liệu xây dựng. Các lĩnh vực ứng dụng được chỉ định trong bảng trên trang 98 phải được tuân thủ khi sử dụng cốt liệu được sản xuất hoặc tái chế và xỉ núi lửa. Cốt liệu tái chế theo “Quy tắc thực hành tái sử dụng bê tông từ lớp trải” (Merkblatt zur Wiederverwendung von Beton aus Fahrbahndecken) mà không yêu cầu xác minh bổ sung miễn là chúng được thu hồi và thảm trên cùng công trường.

 

Việc sử dụng nhựa đường tái sinh và vật liệu xây dựng đường nhựa tái sinh được điều chỉnh trong Phụ lục G của “Điều khoản phân phối kỹ thuật cho vật liệu xây dựng và hỗn hợp vật liệu xây dựng cho móng có chất kết dính chịu nước và lớp trải bê tông” (TL Beton-StB).

 

Ngoài ra, việc tuân thủ “Hướng dẫn sử dụng tương thích với môi trường đối với vật liệu cải tạo có chứa chất liên kết với hắc ín và sử dụng nhựa đường tái sinh trong xây dựng đường” (RuVA-StB) có tầm quan trọng đặc biệt.

 

Yêu cầu đối với cốt liệu trong lớp móng có chất kết dính chịu nước theo “Điều khoản phân phối kỹ thuật đối với cốt liệu trong xây dựng đường” (TL Gestein-StB):

 

xử lý đất - soil treatment

 

Các ứng dụng của cốt liệu sản xuất hoặc tái chế:

 

xử lý đất - soil treatment

 

1) Cốt liệu tái chế theo “Quy tắc thực hành tái sử dụng bê tông từ lớp trải” có thể được sử dụng cho các lớp móng có chất kết dính chịu nước mà không yêu cầu xác minh bổ sung miễn là chúng được thu hồi và thảm trên cùng một công trường.

 

2) Phù hợp với “Quy tắc thực hành về sử dụng tro đốt chất thải sinh hoạt trong xây dựng đường bộ”

 

3) Không áp dụng

 

Cốt liệu và hỗn hợp vật liệu xây dựng cho lớp lót bê tông

 

Cốt liệu và hỗn hợp vật liệu xây dựng cho các lớp móng liên kết chịu nước, hạn chế duy nhất là tro bay than phù hợp không thể được sử dụng như một chất bổ sung cho cốt liệu mà chỉ như một chất phụ gia. Các đường cong phân loại được tuân thủ dựa trên các yêu cầu của DIN EN 206-1 và DIN 1045-2.

 

xử lý đất - soil treatment

 

Chất kết dính chịu nước

 

Xi măng phù hợp với DIN EN 197 hoặc DIN 1164-10 như thể hiện trong bảng dưới đây hoặc chất kết dính đất và đường thủy lực phù hợp với DIN 18506 (cấp độ bền 12,5 và 32,5) được sử dụng làm chất kết dính.

 

xử lý đất - soil treatment

 

1) Chỉ áp dụng cho trass theo DIN 51043 là thành phần chính có tối đa 40% khối lượng.

 

2) Chỉ áp dụng cho trass theo DIN 51043 là thành phần chính

 

Nước

 

Bất kỳ nước có nguồn gốc tự nhiên nào phù hợp với các yêu cầu của DIN EN 1008 đều thích hợp để sử dụng làm nước trộn. Đối với các lớp móng có chất kết dính chịu nước, nước dư có thể được sử dụng phù hợp với các điều khoản quy định trong DIN EN 206-1, DIN EN 1008 và DIN 1045-2.

 

Các chất phụ gia bê tông

 

Phụ gia bê tông phải tuân theo các yêu cầu của DIN EN 934-2 hoặc phải được cơ quan giám sát chấp thuận sử dụng. DIN V 20000-100 phải được tuân thủ khi sử dụng phụ gia bê tông theo tiêu chuẩn DIN EN 934-2. Phụ gia bê tông phải tuân theo các yêu cầu của DIN EN 450 và DIN EN 12620 đối với filler hoặc phải được cơ quan giám sát chấp thuận sử dụng. Các điều khoản quy định trong DIN EN 206-1 và DIN 10545-2 phải được tuân thủ. Đất có thể được cải thiện về cấp độ bằng cách thêm tro bay than phù hợp với các yêu cầu của tiêu chuẩn DIN EN 450-1.

 

Yêu cầu đối với lớp móng có chất kết dính chịu nước

 

- Thiết kế: Loại và độ dày của lớp nền có chất kết dính chịu nước phía dưới bề mặt bê tông hoặc nhựa đường hoặc là một phần của lớp trải được kết dính hoàn toàn tùy thuộc vào cấp xây dựng và loại lớp nền được xây dựng. Theo "Chỉ thị về tiêu chuẩn hóa cấu trúc thượng tầng của bề mặt giao thông" (RStO 12), khi xây dựng lớp móng bằng chất kết dính chịu nước, lớp lót nhựa đường ở các cấp chịu tải BK100 đến BK10 mỏng hơn 8-6 cm so với lớp lót nhựa đường được xây dựng phía trên cùng lớp chống đóng băng.

 

- Các lớp trải với chất kết dính: Độ dày thảm tối thiểu của lớp móng với chất kết dính thủy lực được quy định trong “Các điều kiện kỹ thuật bổ sung của hợp đồng và hướng dẫn thi công lớp móng bằng chất kết dính thủy lực và lớp trải bê tông” (ZTV Beton-StB).

 

- Độ dày thảm tối thiểu

 

+ Đối với các lớp gia cố, độ dày lớp thảm tối thiểu phụ thuộc vào quy trình trộn được sử dụng và kích thước hạt tối đa của hỗn hợp thảm. Các lớp gia cố phải có độ dày thảm tối thiểu sau: >12 cm khi sử dụng quy trình trộn trong nhà máy, >15 cm khi sử dụng quy trình trộn tại chỗ. Tùy thuộc vào kích thước hạt lớn nhất, các lớp gia cố phải có độ dày thảm tối thiểu sau: >12 cm với hỗn hợp thảm có kích thước hạt 0/32 mm, > 15 cm với hỗn hợp thảm có kích thước hạt 0/45 mm, >20 cm với hỗn hợp thảm có kích thước hạt > 0/45 mm.

 

+ Các lớp móng liên kết thủy lực: Mỗi lớp của lớp móng liên kết thủy lực phải có độ dày lớp tối thiểu sau khi đầm nén: >12 cm với hỗn hợp thảm có kích thước hạt 0/32 mm, >15 cm với hỗn hợp thảm có kích thước hạt 0/45 mm

 

+  Các lớp móng bê tông: Mỗi lớp lót bê tông phải có độ dày tối thiểu là 12 cm, hoặc 15 cm khi đầm bằng đầm rung bên trong.

 

- Thiết kế mép của các lớp cơ sở: Nếu được xây dựng mà không có phần mép, các lớp móng phải rộng hơn (ít nhất 50 cm) so với bề mặt và phải được làm nghiêng ở các mép. Việc mở rộng lớp móng cải thiện tính chất kết cấu của mặt đường ở khu vực ngoại vi, tạo nền ổn định cho khuôn bê tông hoặc cho bề mặt tiếp xúc của máy thảm bê tông. Nếu bề mặt tiếp xúc của máy thảm bê tông rộng hơn 40 cm thì chiều rộng dư thừa của lớp móng ít nhất phải rộng bằng bề mặt tiếp xúc cộng thêm 10 cm. Các lớp móng có chất kết dính thủy lực yêu cầu chiều rộng dư thừa bên ở mép nâng của đường phải được xây dựng với độ dốc ngược bên ngoài để ngăn chặn sự xâm nhập của nước vào kết cấu đường từ bên cạnh.

 

xử lý đất - soil treatment

 

Chi tiết thiết mép

 

xử lý đất - soil treatment

 

Thoát nước của các lớp móng: Độ dốc ngược phải được thiết kế sao cho có thể kéo dài dưới mặt đường tối đa 1,0 m tính từ mép mặt đường. Nếu không, các biện pháp đặc biệt phải được thực hiện. Ngoài ra, phải có các công trình thoát nước hiệu quả, phải được điều chỉnh và bảo vệ, chức năng của công trình này phải được duy trì phù hợp với tiến độ xây dựng.

 

Thực hiện ở nhiệt độ thấp / cao và đóng băng: Không được phép xây lớp móng trên lớp đất nền đã đóng băng hoặc lớp đáy móng hoặc thảm hỗn hợp vật liệu xây dựng đóng băng và hỗn hợp trải thảm. Hỗn hợp trải cho lớp móng có chất kết dính chịu nước chỉ có thể được xử lý ở nhiệt độ >5°C. Nếu dự kiến sẽ có đóng băng trong vòng 7 ngày đầu tiên sau khi thảm lớp móng, nó phải được bảo vệ để đảm bảo không gây ra hư hỏng. Hỗn hợp thảm cho lớp lót bê tông chỉ có thể được trải nếu nhiệt độ bê tông tươi từ 5°C - 30°C. Nếu nhiệt độ không khí dự kiến trong quá trình đổ bê tông <5°C hoặc >30°C, các biện pháp đặc biệt phải được thực hiện theo “Các điều kiện kỹ thuật bổ sung của hợp đồng và hướng dẫn thi công lớp móng bằng chất kết dính chịu nước và lớp trải bê tông ”(ZTV Beton-StB).

 

Đúng vị trí dọc và ngang: Bề mặt các lớp móng có chất kết dính chịu nước không được sai lệch so với cao độ thiết kế quá ± 1,5 cm. Bề mặt các lớp móng có chất kết dính chịu nước bên dưới mặt đường bê tông không được sai lệch so với cao độ thiết kế quá + 0,5 cm hoặc -1,5 cm.

 

Độ bằng phẳng: Độ nhấp nhô bề mặt của các lớp được gia cố và các lớp móng liên kết chịu nước không được vượt quá 1,5 cm trên chiều dài đo được là 4 m. Độ nhấp nhô bề mặt của lớp lót bê tông không được vượt quá 1,0 cm trên chiều dài đo được là 4 m.

 

Dung sai của độ dày thảm: Khối lượng thảm (kg/m2) cho lớp gia cố, lớp móng liên kết chịu nước, lớp lót bê tông có thể thấp hơn khối lượng thảm được chỉ định tối đa 10%. Việc xác định khối lượng thảm cho từng lớp thường dựa trên khối lượng thảm cho toàn bộ lô xây dựng hoặc tối thiểu là sản lượng của một ngày làm việc. Độ dày thảm (cm) không được thấp hơn độ dày quy định nhiều hơn 3,0 cm đối với lớp gia cố hoặc lớp móng thủy lực, 2,5 cm đối với lớp lót bê tông. Độ dày lớp trải được coi là trung bình cộng của tất cả các giá trị đơn lẻ cho lớp tương ứng trên toàn bộ lô xây dựng.

 

xử lý đất - soil treatment

 

Các rãnh hoặc khe: Tất cả các lớp móng có chất kết dính phải được ngăn cách với các vật cố định lâu bền bằng khe co giãn Các lớp móng có chất kết dính chịu nước bên dưới bề mặt nhựa đường phải được tạo rãnh hoặc chia thành các phần bằng các khe co ngót. Các rãnh hoặc khe co ngót thường được đặt cách nhau tối đa là 5 m. Một tấm thảm sợi phải được thảm giữa lớp móng có chất kết dính chịu nước và bề mặt bê tông (phương pháp thi công tiêu chuẩn) để ngăn ngừa nứt phản xạ trên bề mặt cũng như xói mòn lớp móng. Ngoài ra, cũng có thể thảm lớp lót nhựa đường. Trong trường hợp đặc biệt không trải thảm sợi và bê tông được thảm ngay trên lớp móng thì các khe và rãnh cắt vào lớp móng được xác định bằng các khe nén dọc và khe co ngang của bề mặt bê tông.

 

Các rãnh phải có độ sâu tối thiểu 35% độ dày thảm quy định theo “Các điều kiện kỹ thuật bổ sung của hợp đồng và hướng dẫn thi công lớp móng với chất kết dính chịu nước và lớp trải bê tông” (ZTV Beton-StB). Ở các lớp móng bên dưới bề mặt bê tông, các rãnh phải được cắt phù hợp với mô hình chung của bề mặt bê tông. Các phần công việc và phần hàng ngày phải được thiết kế thẳng đứng trên toàn bộ độ dày lớp thảm. Các khe phải được thiết kế như khe nứt ép nén. Các khe co giãn phải được tạo ra liền kề với các kết cấu hoặc xung quanh các vật cố định. Các quy định đặc biệt có thể được yêu cầu đối với các khu vực di chuyển của máy bay do bề mặt bê tông tăng độ dày.

 

xử lý đất - soil treatment

 

Các khe nối dọc và ngang trước khi được phủ một lớp mặt nhựa đường

 

Bảo dưỡng: Lớp gia cố phải được bảo dưỡng trong thời gian tối thiểu là 3 ngày trừ khi lớp móng được phủ thêm một lớp ngay sau khi thảm. Các tùy chọn bảo dưỡng: bảo dưỡng ướt, phun nhũ tương bitum hoặc, áp dụng một lớp phủ giữ nước. Bảo dưỡng ướt yêu cầu lớp gia cố phải được giữ ẩm nhẹ bằng cách phun nước trong thời gian 3 ngày sau khi thảm và lu lèn. Khi sử dụng nhũ tương bitum C60B1-S, nhũ tương không chứa dung môi phải được phun đều lên lớp móng đã được đầm chặt ngay khi lớp đã vượt qua trạng thái hơi ẩm.

 

Nhũ tương được phun với số lượng khoảng 0,5 kg/m². Một màng mỏng, liên tục nên được tạo ra. Trước khi phun nhũ tương bitum, lớp phải được nghiền nhỏ với kích thước hạt 2/5 mm và phải được đầm nhẹ bằng xe lu. Nếu lớp móng được sử dụng ở giai đoạn đầu, sẽ có nguy cơ bị cuốn hoặc tở cuộn của lớp màng liên tục. Khi thi công lớp phủ giữ nước, lớp móng được nén chặt, hơi ẩm, liên kết chịu nước phải được phủ bằng một lớp vải bố hoặc màng polyetylen. Các hợp chất bảo dưỡng bê tông không thích hợp để bảo dưỡng các lớp móng chịu nước

 

Có thể bỏ qua quá trình đóng rắn nếu hỗn hợp bê tông nhựa được thảm lên trên lớp vẫn còn mới, đầm chặt. Tuy nhiên, phải cẩn thận để cấu trúc của lớp móng với chất kết dính chịu nước không bị xáo trộn trong quá trình này. Ngoài ra, hỗn hợp nóng có ảnh hưởng tích cực đến sự phát triển cường độ của lớp móng. Lớp móng có chất kết dính chịu nước phủ trên lớp lót nhựa đường có độ dày tối thiểu 8cm có thể thông xe ngay lập tức.

 

xử lý đất - soil treatment

 

Bảo dưỡng ướt lớp móng chịu nước đã hoàn thiện

 

Bảng: Tóm tắt các yêu cầu đối với các lớp móng có chất kết dính chịu nước theo ZTV Beton-StBa)

 

xử lý đất - soil treatment

 

1) Mật độ Proctor

 

2) Yêu cầu tiêu chuẩn

 

3) Yêu cầu cao hơn dưới lớp trải bê tông

 

4) Dưới lớp trải nhựa đường

 

5) Không có yêu cầu dưới lớp trải bê tông

 

6) Độ dày lớp thảm được coi là trung bình cộng của tất cả các giá trị đơn lẻ của độ dày lớp thảm tương ứng trên toàn bộ lô xây dựng.

 

7) Điển hình là giá trị trung bình trên toàn bộ lô xây dựng; tuy nhiên, các giá trị trung bình cũng có thể được hình thành cho các phần từng phần mà tối thiểu phải bằng sản lượng của một ngày làm việc.

 

8) Thử nghiệm trên mẫu Proctor có chiều cao 125 mm và đường kính 150 mm; khi thử nghiệm trên các mẫu thử có chiều cao 120 mm và đường kính 100 mm, các giá trị cường độ nén được xác định phải nhân với 1,25 để có thể so sánh với các giá trị được chỉ ra trong bảng.

 

9) Giá trị trung bình từ ba mẫu liên quan, các giá trị đơn lẻ không lệch khỏi giá trị trung bình quá ± 2,0 N / mm².

 

10) Giá trị đơn

 

11) Giá trị trung bình

 

12) Lượng chất kết dính được coi là trung bình cộng của tất cả các giá trị đơn lẻ của lượng chất kết dính trong lớp được gia cố trên toàn bộ lô xây dựng; Số lượng vượt quá giá trị thiết kế không quá 15% chỉ có thể được tính đến để xác định giá trị trung bình.

 

13) >= 15 cm nếu được nén chặt bằng bộ đầm rung bên trong

 

14) Hàm lượng hạt mịn <0,063 mm được xác định trong quá trình thử nghiệm ban đầu và được tăng lên bởi hàm lượng chất kết dính không được vượt quá 2,0% khối lượng.

 

a) Các điều kiện kỹ thuật bổ sung của hợp đồng và hướng dẫn thi công lớp móng có chất kết dính chịu nước và lớp trải bê tông

 

b) Cường độ nén

 

c) Cường độ nén trung bình

 

d) Kết quả thử nghiệm cường độ nén đơn

 

Sản xuất các lớp gia cố

 

Yêu cầu đối với hỗn hợp trải thảm cho các lớp gia cố: Công thức hỗn hợp trải thảm phải được xác định bằng phương pháp thử nghiệm ban đầu.

 

Sản xuất: Trong quá trình gia cố đất, mỗi lớp phải được sản xuất sao cho có chất lượng phù hợp và tuân thủ các yêu cầu quy định. Các phần công việc và phần hàng ngày phải được thiết kế thẳng đứng trên toàn bộ độ dày lớp trải. Bất kỳ vật liệu lỏng lẻo nào phải được loại bỏ trước khi thảm ngay một lớp gia cố đã cứng liền kề được thảm trước đó. Có thể áp dụng các lớp bổ sung lên trên lớp gia cố mới thảm với điều kiện là lớp gia cố không bị ép quá mức và không bị thiếu nước cần thiết để làm cứng. Các lớp gia cố có thể được sản xuất bằng quy trình trộn tại chỗ hoặc trộn tại nhà máy.

 

Quy trình trộn tại chỗ: Trong bước đầu tiên, lớp để gia cố phải được san bằng với mặt cắt ngang sẽ được tạo ra. Đồng thời, lớp phải được đầm cho đến khi đạt được độ chặt quy định và độ bằng phẳng yêu cầu. Trong quá trình này, cần chú ý không được vượt quá hàm lượng nước tối ưu cho lớp gia cố và độ đầm nén không thấp hơn quy định.

 

- Trong quá trình trộn tại chỗ, hỗn hợp đất hoặc vật liệu xây dựng đã được nén chặt nhằm mục đích gia cố được trộn tại chỗ với lượng chất kết dính cần thiết bằng máy cào bóc. Máy rải có bộ phận đo lường sẽ trải lượng chất kết dính được xác định trong quá trình thử nghiệm ban đầu.

 

- Trong bước tiếp theo, chất kết dính được trộn vào đất bằng cách sử dụng các máy cào bóc hiệu suất cao phù hợp. Bất kỳ nước bổ sung nào phải được thêm vào không sớm hơn sau lần trộn đầu tiên hoặc trong quá trình trộn khi sử dụng chất gia cố một lần. Nước được thêm vào thông qua xe phun nước hoặc thanh phun được lắp trong vỏ trống cào.

 

- Việc trộn đất dự định để gia cố và lượng chất kết dính quy định phải được tổ chức và phối hợp sao cho lớp gia cố được tạo ra nhanh chóng trong khung thời gian có sẵn để xử lý hỗn hợp trải thảm trên toàn bộ mặt cắt ngang (thời gian xử lý từ khi thêm xi măng tiêu chuẩn đến hoàn thành đầm nén tối đa là 2 giờ ở nhiệt độ lên đến 20°C và tối đa là 1,5 giờ nếu nhiệt độ cao hơn).

 

- Các lớp gia cố được tạo ra bởi các vết cào đơn lẻ, liền kề phải được thảm “fresh-in-fresh”. Mỗi vết cào đã hoàn thành phải được nghiền và nén chặt cùng với vết cào mới, liền kề với chiều rộng chồng lên nhau tối thiểu là 20 cm.

 

Quy trình trộn tại nhà máy: Trong quy trình trộn tại nhà máy, phải sử dụng máy trộn để trộn hỗn hợp đất hoặc vật liệu xây dựng với lượng chất kết dính quy định cùng nước trộn. Không được phép sử dụng máy trộn trọng lực. Nguyên liệu nguồn được đo lường theo trọng lượng hoặc theo khối lượng. Các trạm trộn phải có đủ công suất để có thể thảm và đầm nén nhanh chóng. Việc trộn chất kết dính, nước và đất hoặc hỗn hợp vật liệu xây dựng cần được tiếp tục cho đến khi tạo ra được hỗn hợp trải thảm đồng đều có màu sắc đồng nhất. Hỗn hợp trải thảm hoàn thiện phải được bảo vệ khỏi tác động của thời tiết và được vận chuyển đến công trường nơi thường được thảm bằng máy trải nhựa. Trước khi thi công, lớp đất nền hoặc lớp đáy móng phải được san phẳng đến mức quy định và thường yêu cầu làm ẩm để ngăn ngừa sự mất nước của hỗn hợp sẽ được trải thảm.

 

xử lý đất - soil treatment

 

- Hỗn hợp trải thảm phải được rải đồng đều để ngăn ngừa sự phân tách và đảm bảo đạt được độ dày lớp quy định, độ bằng phẳng của bề mặt và mức độ đầm chặt.

 

Rải thảm và đầm chặt: Nếu sử dụng quy trình trộn tại chỗ, hỗn hợp trải thảm mới có thể đầm chặt được sản xuất tại chỗ trên vị trí thảm. Hỗn hợp trải thảm được sản xuất tại nhà máy được vận chuyển đến địa điểm thi công bằng xe tải. Trong trường hợp thời tiết bất lợi hoặc khoảng cách vận chuyển xa hơn, hỗn hợp cần được phủ bằng bạt. Hỗn hợp trải thảm có thể được sử dụng bằng máy trải nhựa, máy san hoặc máy ủi.

 

Tùy thuộc vào kích thước hạt lớn nhất và loại hỗn hợp trải thảm, độ dày thảm tối thiểu cho mỗi lớp sau khi lu lèn phải là 12 cm đối với hỗn hợp trải thảm có kích thước hạt 0/32 mm, 15 cm đối với hỗn hợp trải thảm có kích thước hạt 0/45 mm, 20 cm đối với hỗn hợp trải thảm có kích thước hạt > 0/45 mm, lớp lót bê tông phải có độ dày tối thiểu là 12 cm.

 

Trải “fresh-in-fresh” là phương pháp được lựa chọn để đạt được sự kết dính hoàn hảo giữa các lớp. Lớp móng đã được đầm chặt nhưng vẫn còn mới với chất kết dính chịu nước phải được làm nhám trước khi thi công lớp tiếp theo. Cần tránh việc loại bỏ hoặc thậm chí quan trọng hơn là sử dụng hỗn hợp trải thảm mới để tạo ra bề mặt có vị trí thẳng đứng và nằm ngang. Các thiết bị đầm sau đây (tùy chọn hoặc kết hợp) được sử dụng để đầm nén hỗn hợp trải thảm: xe lu lốp có trọng lượng từ 15 tấn đến 32 tấn, xe lu 1 bánh thép, trọng lượng từ 12 tấn đến 25 tấn, bộ đầm rung bề mặt lớn.

 

Các yêu cầu đối với mức độ đầm chặt: Các lớp được thiết kế để gia cố bằng quy trình trộn tại chỗ phải có mức độ nén chặt tối thiểu DPr bằng 100% tỷ trọng Proctor của hỗn hợp đất hoặc vật liệu xây dựng. Lớp đầm chặt, chưa đông cứng phải có độ đầm chặt tối thiểu là 98% mật độ Proctor của hỗn hợp trải thảm.

 

Sản xuất lớp móng liên kết chịu nước

 

Các yêu cầu đối với hỗn hợp trải: Công thức hỗn hợp trải tối ưu phải được xác định trong các thông số của thử nghiệm ban đầu. Khi đổ hỗn hợp trải, không được vượt quá hàm lượng nước tối ưu và độ đầm nén không được thấp hơn quy định. So với thử nghiệm ban đầu, các phần cốt liệu trong hỗn hợp trải lớn hơn 2 mm, 8 mm và 16 mm có thể cao hơn hoặc thấp hơn không quá 8% khối lượng so với hỗn hợp vật liệu xây dựng khô. Hàm lượng mịn  0,063 mm của hỗn hợp vật liệu xây dựng khô không được vượt quá 2,0% khối lượng.

 

Sản xuất, vận chuyển và rải thảm: Hỗn hợp trải thảm cho các lớp móng liên kết chịu nước được sản xuất tại nhà máy phù hợp với thử nghiệm ban đầu. Hỗn hợp trải thảm được vận chuyển đến công trường bằng xe tải. Trong trường hợp thời tiết bất lợi hoặc quãng đường vận chuyển xa hơn, cần phải phủ bạt.

 

- Hỗn hợp trải thảm phải được vận chuyển và rải sao cho không xảy ra hiện tượng phân tách. Hỗn hợp trải thảm thường được trải bởi xe trải nhựa. Nếu các vết cào mới được tạo ra liền kề với các vết cào hiện có của lớp móng liên kết chịu nước, thì phải tạo các khe dọc và bất kỳ vật liệu lỏng lẻo nào tích tụ dọc theo các mép của lớp móng đã cứng phải được loại bỏ.

 

- Các lớp bổ sung có thể được áp dụng trên cùng của lớp móng với điều kiện là quá trình trải thảm không gây ra bất kỳ sự ép chặt quá mức nào đối với lớp móng đang cứng và lớp móng không bị thiếu nước cần thiết cho quá trình đông cứng. Các thiết bị đầm sau đây (tùy chọn hoặc kết hợp) được sử dụng để đầm nén hỗn hợp trải thảm: xe lu lốp có trọng lượng từ 15 tấn đến 25 tấn, xe lu 1 bánh thép, trọng lượng từ 12 tấn đến 18 tấn, bộ đầm rung bề mặt lớn

 

xử lý đất - soil treatment

 

Các yêu cầu đối với lớp hoàn thiện: Lớp móng liên kết chịu nước đã được đầm nén chưa đông cứng phải có độ nén chặt không nhỏ hơn 98%. Khi làm bên dưới bề mặt bê tông, cường độ nén của lớp móng liên kết chịu nước không được thấp hơn 6,0 N / mm² cho mỗi giá trị đơn lẻ và trung bình là 8,0 N / mm² được tính từ ít hơn 9 giá trị đơn lẻ có liên quan, hoặc giá trị trung bình là 10,0 N / mm² được tính toán từ hơn 8 giá trị đơn lẻ có liên quan được xác định sau 28 ngày trong các thông số của thử nghiệm tuân thủ bằng cách sử dụng các mẫu có chiều cao 125 mm và đường kính 150 mm

 

- Khi làm bên dưới bề mặt bê tông nhựa, cường độ nén của lớp móng liên kết chịu nước không được thấp hơn 3,5 N / mm² cho mỗi giá trị đơn lẻ; và giá trị trung bình là 8,0 N / mm² được tính toán từ ít hơn 9 giá trị đơn lẻ có liên quan; hoặc, giá trị trung bình là 10,0 N / mm² được tính toán từ hơn 8 giá trị đơn lẻ có liên quan được xác định sau 28 ngày trong các thông số của thử nghiệm tuân thủ bằng cách sử dụng các mẫu có chiều cao 125 mm và đường kính 150 mm.

 

Loại và phạm vi thử nghiệm

 

Thử nghiệm ban đầu cho các lớp gia cố: Đất và hỗn hợp vật liệu xây dựng có kích thước hạt tối đa lên đến 63 mm thích hợp để sử dụng cho các lớp gia cố. Hàm lượng hạt mịn <0,063 mm không được vượt quá 15% khối lượng. Nếu hàm lượng hạt mịn <0,063 mm nằm trong khoảng từ 5% đến 15% khối lượng thì phải kiểm tra khả năng chống đóng băng phù hợp của hỗn hợp trải thảm cứng như một phần của thử nghiệm ban đầu.

 

Khả năng chống đóng băng phù hợp đã đạt được nếu sự thay đổi chiều dài của hỗn hợp trải thảm cứng trong quá trình thử nghiệm khả năng chống đóng băng không vượt quá 1 ‰. Số lượng chất kết dính phải được chọn để đảm bảo rằng, trong quá trình thử nghiệm ban đầu, cường độ nén trung bình của ba mẫu thử nghiệm liên quan (đường kính = 150 mm, chiều cao = 125 mm) là - 7,0 N / mm² khi nằm dưới bề mặt nhựa đường, và ≥15,0 N / mm² khi nằm dưới bề mặt bê tông.

 

Các yêu cầu sau phải được tuân thủ trong quá trình thử nghiệm ban đầu: lượng chất kết dính tối thiểu là 3,0% khối lượng của hỗn hợp đất khô hoặc vật liệu xây dựng. Đối với lớp gia cố bên dưới lớp nhựa đường, cường độ nén trung bình của ba mẫu thử liên quan phải là 7 N / mm². Nếu vượt quá cường độ nén 7 N / mm² ở lượng chất kết dính tối thiểu là 3,0% khối lượng, thì hàm lượng chất kết dính tối thiểu sẽ được áp dụng.

 

- Đối với lớp gia cố bên dưới bề mặt bê tông, cường độ nén trung bình của ba mẫu thử liên quan không được thấp hơn 15 N / mm².

 

- Các giá trị cường độ nén đơn lẻ cho mỗi lượng chất kết dính được chọn không được cao hơn hoặc thấp hơn giá trị trung bình liên quan quá 2,0 N / mm².

 

- Sự thay đổi chiều dài được xác định trong quá trình thử nghiệm khả năng chống đóng băng không được vượt quá 1 ‰. Nếu số lượng chất kết dính cao hơn được xác định do kết quả của thử nghiệm độ bền băng giá, thì số lượng chất kết dính cao hơn sẽ được áp dụng.

 

Tiêu chí để xác định lượng chất kết dính trong quá trình thử nghiệm ban đầu của hỗn hợp trải thảm cho các lớp gia cố:

 

xử lý đất - soil treatment

 

Các yêu cầu về cường độ nén liên quan đến mẫu thử có chiều cao A là 125 mm và đường kính D là 150 mm.

 

Lưu đồ để xác định lượng chất kết dính tối thiểu:

 

xử lý đất - soil treatment

 

Thử nghiệm ban đầu đối với các lớp móng liên kết chịu nước

 

Hỗn hợp vật liệu xây dựng có kích thước hạt tối đa lên đến 31,5mm hoặc 45mm thích hợp để sử dụng cho các lớp móng liên kết chịu nước. Phần cốt liệu lớn hơn cỡ hạt lớn nhất không được vượt quá 10% khối lượng và hàm lượng hạt mịn ≤ 0,063mm không được vượt quá 15% khối lượng.

 

Ngoài ra, phần cốt liệu ≤ 2mm phải nằm trong khoảng từ 16% - 45% khối lượng và phần cốt liệu lọt qua sàng tiếp theo nhỏ hơn kích thước hạt lớn nhất (tương ứng là 22,4mm hoặc 31,5mm) phải thấp hơn 90% khối lượng. Lượng chất kết dính không được thấp hơn 3,0% khối lượng so với hỗn hợp vật liệu xây dựng khô.

 

Số lượng chất kết dính phải được xác định bằng phương pháp nội suy. Nếu hàm lượng hạt mịn ≤ 0,063mm nằm trong khoảng từ 5% - 15% khối lượng, thì khả năng chống đóng băng thích hợp của hỗn hợp ltrải thảm cứng phải được xác minh như một phần của thử nghiệm ban đầu. Số lượng chất kết dính phải được chọn để đảm bảo rằng, trong quá trình thử nghiệm ban đầu, cường độ nén trung bình của ba mẫu thử nghiệm liên quan (đường kính = 150mm, chiều cao = 125mm) là 7,0 N/mm² khi bên dưới bề mặt nhựa đường và ≥ 15,0N/mm² khi làm bên dưới bề mặt bê tông.

 

Các yêu cầu sau phải được tuân thủ trong quá trình thử nghiệm ban đầu:

 

- Lượng chất kết dính tối thiểu là 3,0% khối lượng của hỗn hợp vật liệu xây dựng khô.

 

- Đối với lớp móng liên kết chịu nước bên dưới lớp nhựa đường, cường độ nén trung bình của ba mẫu thử liên quan phải là 7N/mm². Nếu vượt quá cường độ nén 7N/mm² ở lượng chất kết dính tối thiểu là 3,0% khối lượng, thì hàm lượng chất kết dính tối thiểu sẽ được áp dụng.

 

- Đối với lớp móng liên kết chịu nước bên dưới bề mặt bê tông, cường độ nén trung bình của ba mẫu thử liên quan không được thấp hơn 15N/mm².

 

- Các giá trị cường độ nén đơn cho mỗi lượng chất kết dính được chọn không được cao hơn hoặc thấp hơn giá trị trung bình liên quan quá 2,0N /mm².

 

- Sự thay đổi chiều dài được xác định trong quá trình thử nghiệm khả năng chống đóng băng không được vượt quá 1‰. Nếu số lượng chất kết dính cao hơn được xác định do kết quả của thử nghiệm độ bền băng giá, thì số lượng chất kết dính cao hơn sẽ được áp dụng.

 

Tiêu chí để xác định lượng chất kết dính trong quá trình thử nghiệm ban đầu đối với các lớp móng liên kết chịu nước

 

xử lý đất - soil treatment

 

Các yêu cầu về cường độ nén liên quan đến mẫu thử có chiều cao A là 125 mm và đường kính D là 150 mm

 

Kiểm tra nội bộ và kiểm tra tuân thủ đối với các lớp gia cố: Quá trình trải thảm các lớp móng với chất kết dính chịu nước phải được giám sát bằng các biện pháp kiểm soát nội bộ và thử nghiệm tuân thủ. Loại và phạm vi của các thử nghiệm sẽ được thực hiện có thể được suy ra từ bảng sau.

 

  1. Lớp gia cố  
  Thử nghiệm kiểm soát nội bộ Kiểm tra tuân thủ
Hỗn hợp trải thảm
a) Sự phù hợp với thử nghiệm ban đầu đối chiếu phiếu vận chuyển hoặc kiểm tra trực quan từng lần vận chuyển  
b) Cường độ nén hoặc hàm lượng chất kết dính   ít nhất cứ sau 500m hoặc một phần của nó, hoặc cứ 6.000m² lớp móng
Khi phủ một lớp nhựa đường, hàm lượng chất kết dính có thể được kiểm tra thay vì cường độ nén.   ít nhất cứ sau 100m hoặc một phần, hoặc cứ 1.000m², nhưng ít nhất 1 lần / ngày
Trên lớp chuẩn bị gia cố đất bằng phương pháp trộn tại chỗ
a) Độ đầm chặt mỗi 250m hoặc một phần của nó, hoặc mỗi 3.000m² hoặc một phần của nó  
b) Đúng vị trí dọc và ngang theo yêu cầu  
c) Số lượng chất kết dính theo yêu cầu  
Trên lớp gia cố (ngay sau khi đầm nén bất kể phương pháp thi công được sử dụng và loại lớp bên trên)
a) Độ dày lớp theo yêu cầu ít nhất cứ 100m hoặc một phần của nó, hoặc cứ 1.000m²
b) Đúng vị trí dọc và ngang và độ bằng phẳng theo yêu cầu trong khoảng cách không quá 50m
b) Độ đầm chặt ít nhất cứ 250m hoặc một phần của nó, hoặc mỗi 3.000m² ít nhất cứ sau 500m hoặc một phần của nó, hoặc cứ 6.000m², nhưng ít nhất một lần mỗi ngày

 

Kiểm tra nội bộ và kiểm tra tuân thủ đối với các lớp móng liên kết thủy chịu nước

 

Quá trình trải thảm các lớp móng với chất kết dính chịu nước phải được giám sát bằng các biện pháp kiểm soát nội bộ và thử nghiệm tuân thủ. Loại và phạm vi của các thử nghiệm sẽ được thực hiện có thể được suy ra từ bảng sau.

 

  2. Lớp móng liên kết chịu nước  
  Thử nghiệm kiểm soát nội bộ Kiểm tra tuân thủ
Trên hỗn hợp trải thảm hoặc khi hoàn thành xong công việc
a) Sự phù hợp với thử nghiệm ban đầu đối chiếu phiếu vận chuyển hoặc kiểm tra trực quan từng lần vận chuyển  
b) Cấp phối   theo yêu cầu, ít nhất cứ 6.000m² lớp móng hoặc một phần
c) Mật độ Proctor ít nhất 2 lần / ngày  
d) Độ bền nén được thử nghiệm trên mẫu thử (D = 150 mm, H = 125 mm)   theo yêu cầu, ít nhất cứ 6.000m² lớp móng hoặc một phần
e) Điều kiện cốt liệu Kiểm tra trực quan  
f) Hàm lượng nước cứ mỗi 3.000m² hoặc một phần, nhưng ít nhất 2 lần / ngày  
Khi hoàn thành xong công việc
a) Độ dày thảm và khối lượng thảm mỗi 250m hoặc một phần, hoặc mỗi 3.000m² hoặc một phần ít nhất cứ 100m hoặc một phần, hoặc cứ 1.000m²
b) Đúng vị trí dọc và ngang và độ bằng phẳng theo yêu cầu trong khoảng cách không quá 50 m
c) Độ đầm chặt (của lớp chưa đông cứng) trong khoảng cách dưới 500m, nhưng ít nhất cứ 6.000m² hoặc một phần theo yêu cầu, ít nhất cứ 6.000m² lớp móng hoặc một phần

 

Kiểm tra nội bộ và kiểm tra tuân thủ đối với các lớp lót bê tông

 

Quá trình trải thảm các lớp móng với chất kết dính chịu nước phải được giám sát bằng các biện pháp kiểm soát nội bộ và thử nghiệm tuân thủ. Loại và phạm vi của các thử nghiệm sẽ được thực hiện có thể được suy ra từ bảng sau.

 

  3. Lớp lót bê tông  
  Thử nghiệm kiểm soát nội bộ Kiểm tra tuân thủ
Trên hỗn hợp trải thảm hoặc khi hoàn thành xong công việc
a) Sự phù hợp với thử nghiệm ban đầu đối chiếu phiếu vận chuyển hoặc kiểm tra trực quan từng lần vận chuyển  
b) Tính nhất quán và tỷ trọng biểu kiến của bê tông tươi ít nhất mỗi 3.000m² theo yêu cầu
c) Tỷ lệ nước-xi măng của bê tông tươi ít nhất mỗi 3.000m²  
d) Độ độ nén và tỷ trọng biểu kiến của bê tông đã đông cứng ít nhất mỗi 3.000m² mỗi 3.000m² hoặc một phần
e) Độ dày thảm ít nhất mỗi 3.000m² mỗi 3.000m² hoặc một phần
b) Tính nhất quán và tỷ trọng biểu kiến của bê tông tươi theo yêu cầu trong khoảng cách dưới 50m

 

Sử dụng nhựa đường tái sinh và vật liệu xây dựng đường phủ nhựa đường tái sinh trong các lớp móng có chất kết dính chịu nước

 

Phần này cung cấp thêm chi tiết về việc sử dụng hỗn hợp vật liệu xây dựng có chứa trên 30% khối lượng nhựa đường tái chế và sử dụng vật liệu xây dựng đường phủ nhựa đường tái sinh trong các lớp móng có chất kết dính chịu nước. Vật liệu xây dựng đường phủ nhựa đường tái sinh có thể được sử dụng cho các lớp gia cố hoặc các lớp móng liên kết chịu nước bởi vì việc xử lý bằng chất kết dính chịu nước kết hợp với rải thảm và đầm chặt phù hợp với yêu cầu, làm giảm đáng kể khả năng rò rỉ của các chất có hại từ lớp hoàn thiện. Điều này dựa trên “Hướng dẫn sử dụng vật liệu tái sinh có chứa chất liên kết với hắc ín tương thích với môi trường và nhựa đường tái chế trong xây dựng đường”. Chúng phải được tuân thủ.

 

Vật liệu xây dựng đường phủ nhựa đường tái sinh phải được trộn với chất kết dính và nước bằng quy trình trộn tại nhà máy phù hợp với “Quy tắc thực hành sử dụng vật liệu xây dựng đường phủ nhựa đường tái sinh và nhựa đường tái sinh trong lớp gốc bitum bằng phương pháp nguội trộn trong nhà máy.

 

Nguyên liệu nguồn - Cốt liệu: Nên tránh trộn vật liệu xây dựng đường phủ nhựa đường tái sinh với vật liệu không kết dính với hắc ín. Lượng cốt liệu mới tối đa là 15% khối lượng theo “Điều khoản phân phối kỹ thuật cho cốt liệu trong xây dựng đường” (TL Gestein-StB) - so với hỗn hợp cốt liệu khô - và / hoặc phụ gia có thể được thêm vào nhựa đường vật liệu kết dính để đạt được cấu trúc không thấm nước với mật độ cao nhất có thể. Khi thích hợp, khả năng chống đóng băng thích hợp phải được xác minh.

 

Một lượng tối thiểu 25% khối lượng của hỗn hợp cốt liệu được sử dụng phải lọt qua sàng 2mm. Kích thước hạt tối đa được giới hạn ở 45mm. Cho phép tỷ lệ phần trăm quá cỡ 10% theo khối lượng đối với cỡ hạt có kích thước lên đến 56 mm. Nhựa đường tái sinh phải tuân thủ “Điều khoản phân phối kỹ thuật đối với nhựa đường tái chế”. Nó phải được thu hồi và dự trữ theo “Quy tắc thực hành sử dụng nhựa đường tái chế”.

 

Chất phụ gia: Phụ gia thích hợp (chất độn) là cốt liệu phụ gia phù hợp với “Điều khoản phân phối kỹ thuật cho cốt liệu trong xây dựng đường bộ” (TL Gestein-StB) hoặc tro bay than theo tiêu chuẩn DIN EN 450.

 

Lưu trữ vật liệu xây dựng đường phủ nhựa đường tái sinh: Trong quá trình bảo quản (trung gian), vật liệu xây dựng đường phủ nhựa đường tái sinh phải được bảo vệ khỏi sự xâm nhập của nước để ngăn chặn bất kỳ sự rò rỉ nào của các chất độc hại hòa tan. Nếu không được bảo quản dưới mái che, vật liệu chỉ có thể được lưu trữ trên bề mặt kín nước và có thu gom nước thấm. Chúng phải được bảo vệ chống lại sự xâm nhập của hơi ẩm bằng tấm phủ kín nước. Việc xử lý an toàn nước thấm phải được đảm bảo.

 

Hỗn hợp vật liệu xây dựng: Ngoài các yêu cầu kỹ thuật dân dụng được xem xét trong quá trình thử nghiệm ban đầu, việc sử dụng vật liệu xây dựng đường phủ nhựa đường tái sinh đòi hỏi lượng chất kết dính chịu nước và / hoặc hàm lượng phụ gia được lựa chọn để đảm bảo rằng kết cấu đủ đặc để tuân thủ các yêu cầu của “Hướng dẫn sử dụng vật liệu tái sinh có chứa chất liên kết với hắc ín tương thích với môi trường và việc sử dụng nhựa đường tái sinh trong xây dựng đường” (RuVA-StB) về khả năng rò rỉ của các chất độc hại.

 

Các yêu cầu: Khi sử dụng vật liệu xây dựng đường phủ nhựa đường tái sinh, tỷ lệ <2 mm của hỗn hợp cốt liệu không được cao hơn hoặc thấp hơn 8% khối lượng so với giá trị quy định trong thiết kế cấp phối.

 

Thử nghiệm ban đầu: Nếu nhựa đường tái chế hoặc vật liệu xây dựng đường phủ nhựa đường tái sinh được tái chế trên cơ sở kiểm tra được sử dụng để thử nghiệm ban đầu, cấp phối phải được thay đổi để bao phủ toàn bộ phạm vi cấp phối có thể trong quá trình quá trình tái chế thực tế. Ngoài các thử nghiệm này, việc sử dụng vật liệu kết dính với hắc ín yêu cầu các thử nghiệm rửa trôi phải được thực hiện theo Phần 7.1.2 của “Quy định thử nghiệm kỹ thuật đối với cốt liệu trong xây dựng đường bộ” (TP Gestein-StB) để xác minh mức giảm của các chất độc hại. Các chất rửa giải thu được từ các mẫu Proctor được nén chặt sau 28 ngày sử dụng phương pháp máng và được kiểm tra các hydrocacbon thơm đa vòng theo EPA. Chỉ số phenol được xác định theo “Điều khoản phân phối kỹ thuật cho cốt liệu trong xây dựng đường” (TP Gestein-StB).Tin liên quan

Từ khóa: xử lý đất, base, soil treatment, gia cố đất, Wirtgen GmbH, Holcim, subsoil, subgrade


Thông tin này có hữu ích không?